Sint-Truiden moet meer inzetten op veiligheid en preventie

“De stad Sint-Truiden moet opnieuw meer inzetten op veiligheid en preventie.”, zegt gedeputeerde en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de inbrakengolf tijdens de laatste weken.

sp.a Sint-Truiden vraagt in dit verband een extra vergadering van de politieraad en voegt een extra agendapunt toe aan de gemeenteraadszitting van maandag 28 april 2014.

Hieronder vindt u de perstekst en het bijgevoegd punt.

Perstekst: sp.a-fractie vraagt extra –vergadering politieraad

De sp.a-fractie vraagt een extra-samenroeping van de politieraad naar aanleiding van de inbrakengolf in de stad Sint-Truiden.

“De berichtgeving in de media van feiten en voorvallen inzake diefstallen, inbraken en woninginbraken is duidelijk. Zelfs welingelichte bronnen spreken van minstens 20 meldingen van inbraken in de voorbije week. Bovendien worden wij erover aangesproken door de bevolking en worden er heel wat vragen gesteld over deze inbrakengolf en wat er al dan niet tegen gedaan wordt.”, zegt sp.a-fractieleider Filip Moers.

“Wij zouden de recente veiligheidscijfers willen krijgen. Daarenboven vragen de bevolking en wij ons af wat de burgemeester als specifiek verantwoordelijk voor de veiligheid ertegen doet.

Worden er extra organisatorische maatregelen in het politiekorps genomen (bijvoorbeeld meer gerichte patrouilles, al dan niet in functie van meer inbraakgevoelige buurten en/of wijken?; specifieke opdrachten voor de wijkinspecteurs?; etc.)?
Wordt er extra woningtoezicht aangeboden aan de bevolking?
Waarom wordt er niet extra ingezet op preventie?
Wordt er overwogen om de verlichting ’s nachts te laten branden?

Het zijn maar een aantal vragen, die wij ons stellen.”, aldus Filip Moers.

“Als sp.a hebben wij altijd gepleit voor een evenwichtige aanpak van patrouilles en interventies gekoppeld aan preventie.”, zegt politieraadslid Ann Knaepen.
“Dat was het beleid van sp.a-burgemeester Ludwig Vandenhove”.

Nu merken we net een afbouw van de preventie. Zo werd de premie voor inbraakbeveiliging op de gemeenteraad van 26 augustus 2013 maar liefst gehalveerd naar slechts 125 euro en is de preventiedienst van de lokale politie verhuisd naar de stad.
Een slechte zaak!
Er moet opnieuw meer aandacht komen voor preventie. Ook dat willen we bespreken in die extra-politieraad.”

“Wij willen OPEN COMMUNICATIE naar de politieraad en naar de bevolking toe om na te gaan welke extra-maatregelen mogelijk zijn.

Nog dit: tijdens  de vorige legislaturen werden de vergaderingen van de politieraad (meestal 4 per jaar) voor een gans jaar vastgelegd .
Als dit nu nog zo was, zouden we nu geen extra bijeenkomst moeten samenroepen.

We vragen ook geen zitpenningen voor deze extra –vergadering.”, besluit Filip Moers.

Filip Moers                                                    Ann Knaepen
sp.a-fractieleider en lid politieraad          gemeenteraadslid en lid politieraad

 

Toegevoegd agendapunt sp.a-fractie gemeenteraad 28 april 2014

Verhoging premie inbraakbeveiliging

In de jaarcijfers 2013 van de politie werd al melding gemaakt van een stijging van de effectieve woninginbraken van meer dan  26 %.  De voorbije maanden is het aantal inbraken en woninginbraken ongelooflijk toegenomen, volgens welingelichte bronnen zijn in  de voorbije week zelfs minstens 20 meldingen van inbraken gedaan.
In augustus vorig jaar werd door de meerderheid op de gemeenteraad de premie voor inbraakbeveiliging gehalveerd. Wij hebben toen al duidelijk ons ongenoegen geuit dat het ongepast is te besparen op de veiligheid van onze burgers.
Deze inbraakgolf zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij onze inwoners. Wij vragen dan ook aan de gemeenteraad om deze premie opnieuw op te trekken tot 250 euro in plaats van de huidige 125 euro en hiervoor de noodzakelijke middelen te voorzien .

Filip Moers                                                                                                                                 
sp.a-fractieleider                                                   

 

Zie ook Preventie is juist belangrijk! van 04-09-2013 op deze website.