sp. a wil meer volkstuintjes in Sint-Truiden

sp.a Sint-Truiden wil meer volkstuintjes aanleggen op het grondgebied.”, zegt gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove. “Hiervoor zijn er trouwens subsidies voorzien vanuit de Vlaamse overheid.”

Hieronder vindt u de perstekst, die sp.a-fractieleider Filip Moers hierover  verspreid heeft.

Nieuwe volkstuintjes achter ‘t Meiland

Op initiatief van toenmalig sp.a-schepen Filip Moers werd in juni 2007 het ecologisch moestuincomplex “Waterkuil” in Zepperen geopend.  5 jaar nadien werd het aantal tuintjes uitgebreid en de sp.a-fractie is tevreden dat inmiddels ook de opdracht werd gegeven om de  uitbreiding van de berging te realiseren.

Over het succes van dit project hoeft niet veel gezegd,  de bijkomende perceeltjes  waren dan ook in een mum van tijd verhuurd. De aanleg van een bijkomend moestuincomplex bij voorkeur in het centrum dringt zich dan ook op.

Niet iedereen beschikt over voldoende ruimte om een eigen tuintje aan te leggen. Bovendien bevordert de aanleg van een ecologische moestuin de gezelligheid tussen inwoners en zet deze de inwoners ook  aan tot meer bewegen en het bewuster worden van gezonde voeding.

Minister-President Peeters heeft 300.000 EUR uitgetrokken voor het inrichten van ecologische volkstuintjes. De sp.a-fractie stelt voor om een samenwerking met het OCMW op te zetten waarbij het OCMW de grond ter beschikking stelt en de stad het project coördineert en ook begeleidt gezien de ervaring die de stad al in huis heeft met het project aan de Waterkuil te Zepperen.

Een geschikt terrein bevindt zich achter het rustoord ‘t Meiland naast het bewegingspark en  aansluitend aan het Speelhof. Deze ligging heeft het voordeel dat ook de senioren die verblijven in het rustoord hun kennis over het telen van groentjes kunnen overbrengen bij de jongere generaties. Ook de ouderen, die er verblijven en fysiek nog goed zijn, kunnen ook zelf nog een perceeltje bewerken.

Deze synergie enerzijds tussen stad en OCMW maar anderzijds ook tussen verschillende generaties kunnen een nog grotere meerwaarde hebben dan het reeds succesvolle project in Zepperen. Bovendien zal dit concept, indien er door de jury moet gekozen worden tussen de vele aanvragen onze aanvraag misschien een extra voordeel opleveren waarbij de kans groter is dat onze aanvraag wordt weerhouden. De subsidies bedragen 75% met een maximum van 15.000 EUR per project.

Wij hopen dan ook dat de meerderheid akkoord is om een 2de project in te dienen en zich ook achter deze locatie zet.

Zie ‘Mogelijk volkstuin aan Speelhof’, Het Laatste Nieuws, 11 april 2013, p.18; ‘sp.a wil extra volkstuintjes’, www.truieneer.be , 10 april 2013.

Zie onder andere ‘Nicaraguaanse vrienden weer op bezoek’ van 14 oktober 2011 op deze website.