sp.a blijft tegen de verkoop van de pastorie van Runkelen

“sp.a blijft zich verzetten tegen de verkoop van de pastorie van Runkelen (deelgemeente Sint-Truiden).”, zeggen schepen Johnny Vangrieken en burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Wij hebben opnieuw tegen de verkoop gestemd tijdens de gemeenteraad van maandag 22 oktober 2012.”

Tijdens de gemeenteraad van maandag 20 december 2010 werden de verkoopvoorwaarden vastgesteld voor de openbare verkoop.
Het minimum toewijzingsbedrag werd, op basis van het schattingsverslag, vastgesteld op 222.000,00 EUR, maar bij de openbare verkoop kon voormeld bedrag niet gehaald worden.
De ontvanger der Registratie en Domeinen heeft een nieuwe schatting gemaakt en het minimum inzetbedrag is nu 120.000, 00 EUR met daaraan een aantal bijzondere verkoopvoorwaarden gekoppeld.

Runkelen verdient een dorpsplein met voldoende groen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

De pastorie moet afgebroken worden en er moet een nieuwe parochiezaal gebouwd worden, samen met het creëren van een polyvalente speel- en/of sportruimte en het plaatsen van een aantal zitbanken.
We hebben dat in heel wat andere deelgemeenten en dorpen gedaan ter bevordering van het sociaal leven.”

Zie onder andere ook de teksten “Nieuwe bestemming voor pastorij in Zepperen!” van 8 juli 2009, “Randgemeenten even belangrijk als het centrum!” van 3 januari 2011 en “Runkelen verdient een dorpsplein!” van 29 april 2011 op deze website.

Hierover is op zaterdag 27 oktober 2012 een artikel verschenen in De Standaard en in Het Nieuwsblad.