Sp.a-Sint-Truiden organiseert burenborrels!

Sp.a-Sint-Truiden heeft, op initiatief van schepen Els Sneijers, de idee opgevat om in elke buurt en/of wijk van Sint-Truiden een burenborrel te organiseren.


De bedoeling van deze activiteit is dat de sp.a ‘zijn tenten opslaat’ in een buurt of wijk, alle inwoners uitnodigt om iets te komen drinken, maar hen tegelijkertijd de kans geeft om vragen te stellen en/of suggesties te doen aan de sp.a-mandatarissen.

U merkt het: de sp.a gaat naar de burger toe!
Deze burenborrel is nog een extra initiatief vanuit de sp.a, aanvullend aan alle andere informatie- en inspraakmogelijkheden, die de partij biedt en die de sp.a ook in het beleid van de stad Sint-Truiden inbrengt.

Dichtbij en tussen de bevolking zijn, is de boodschap!

De volgende burenborrel vindt plaats op woensdag 7 mei 2008 vanaf 18.00 uur in Wilderen, Zoutleeuwsesteenweg 136.

Indien u bepaalde vragen hebt om voor te leggen aan de burgemeester, de schepenen, de gemeente- en/of Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raadsleden of indien u wilt weten wanneer de burenborrel in uw buurt of wijk plaatsvindt, stuur gerust een mailtje naar burgemeester@sint-truiden.be.