Speelplaats Technicum: je moet maar durven!

“Je moet maar durven.”, reageert burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op het persbericht van CD&V-schepen Bert Stippelmans in verband met het eventueel verkeersvrij maken van de speelplaats van het Technicum.

“Begin dit jaar hebben hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard en ikzelf een onderhoud gehad met de directeur en de adjunct-directeur van het Technicum.

 

 

 

 

Toen zijn de volgende afspraken gemaakt:
- de slagbomen worden vervangen door een hek, zodanig dat tijdens de schooluren niemand, buiten personen, die iets met de school te maken hebben, de speelplaats binnen kunnen;
- de afspraken voor het openen en het sluiten van het hek en met de vzw WIRIC blijven dezelfde, dus na schooltijd kan het verkeer passeren.
Dit is vrij logisch omwille van verkeerstechnische redenen, maar vooral omdat de weg rond de speelplaats openbaar is en dus eigendom van de stad.                                               

 

Wat nog straffer is, is dat deze afspraken unaniem en zonder opmerkingen (dus ook schepen Bert Stippelmans en de Open VLD-schepenen) goedgekeurd zijn door het voltallige college van burgemeester en schepenen en in een brief meegedeeld zijn aan de directie van het Technicum.”, vervolgt Ludwig Vandenhove.

 

“Ik ben dan ook verbaasd dat nauwelijks enkele maanden later schepen Bert Stippelmans ineens met het voorstel komt, hierin al dan niet gesteund door Open VLD, om de speelplaats van het Technicum verkeersvrij te maken.

 

 

Waarom heeft hij die opmerking niet gemaakt tijdens de vergadering van het college van burgemeester en schepenen?
Heeft hij geen vertrouwen in hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard (in mij, dat heb ik al lang begrepen!)?
Weet hij niet wie bevoegd is voor wat?
Waarom brengt hij dit punt dan niet terug op het college van burgemeester en schepenen in plaats van ermee naar de media te lopen?
etc…

 

 

Voor mij nog maar eens een bewijs dat CD&V en Open VLD een parallel parcours volgen in Sint-Truiden en dat een beleid voor de Truienaar hen niet interesseert.
Blijkbaar staat beleid voor hen gelijk aan kleine politieke spelletjes en er het eerste mee naar de media te lopen.”, besluit Ludwig Vandenhove.