Stad Sint-Truiden betaalt nieuwswebsite uit zonder contract

We vreesden het al, maar blijkbaar is het nog waar ook”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De stad Sint-Truiden betaalt al sedert april 2014 726 euro per maand of 8 688 per jaar (inclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)) aan de lokale nieuwswebsite Truineer zonder dat er een contract is.
Eindelijk hebben we de juiste informatie daarover gekregen, hoewel we daar als democratische verkozenen gewoon recht op hebben.
Het stadsbestuur probeert essentiële informatie achter te houden, die we decretaal gewoon moeten krijgen.

Blijkbaar zijn de betalingen sedert maart 2020 stopgezet door de financiële dienst.
Waarom heeft dat zolang geduurd?

Normaal is hier een contract voor nodig vooraleer er ook maar iets mag uitbetaald worden. Bovendien zou er een publieke aanbesteding moeten gebeuren.

Objectieve verslaggeving? Je kan daar uiteraard vragen over stellen als het stadsbestuur één nieuwsbron ‘sponsort’.

Wij zullen deze informatie doorspelen aan de hogere overheid en aan Audit Vlaanderen.”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verschenen is in Het Belang van Limburg op donderdag 9 juli 2020.