Stadsbestuur Sint-Truiden plant geboorteboom 2011

Op zondag 25 maart 2012 werd door schepen van groen en leefmilieu Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove in het klein stadspark de geboorteboom 2011 geplant.


In Sint-Truiden is het sedert 1997 een traditie om, ter gelegenheid van een geboorte, een boom te planten.

“De oorspronkelijke bedoeling was om elk jaar zoveel bomen aan te planten als er geboortes waren in het afgelopen jaar, maar hiervoor is er veel grond nodig, die in onze vruchtbare streek kostbaar en dus moeilijk te vinden is.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Bovendien heeft een boom per kind het nadeel dat wanneer zo’n boom met een specifieke naam niet of onvoldoende groeit, dit emotioneel zwaar valt voor het kind en de betrokken familie, waarnaar de boom genoemd is.”, vult Filip Moers aan.

Daarom worden jaarlijks de borelingen in Sint-Truiden gevierd met het symbolisch planten van één boom in het klein stadspark.
Deze boom symboliseert de verbondenheid van deze kinderen met onze stad. 

Dit jaar werd als geboorteboom voor de kinderen geboren in 2011 de prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura', in onze taal een treurkers, gekozen.

In 2011 waren er 377 geboortes in Sint-Truiden.

Nieuwigheid dit jaar was dat ook de Gezinsbond, afdeling Sint-Truiden, enkele verwelkomingsgeschenken overhandigde aan de aanwezige ouders. De Gezinsbond bood ook een gratis lidmaatschap aan voor het jaar 2012 (waarde 35,00 EUR).
In de brief, die het stadsbestuur van Sint-Truiden meegeeft bij elke geboorteaangifte, wordt promotie gemaakt voor het babyzwemmen van deze organisatie.
Zie de website www.gezinsbond.be.

Samen met deze geboorteboom ondersteunt het stadsbestuur telkens een herbebossingproject in een land in het Zuiden.
Oorspronkelijk was dit in Togo, waar een bos van 5 hectare/> aangelegd werd.
Sinds 2003 plant de organisatie La Esperanzita uit onze zustergemeente Nueva Guinea in Nicaragua elk jaar een duizendtal bomen.
“In het kader van deze stedenband wordt zo het duurzaam herbebossingproject ‘La Esperanzita’ - dat ik vorig jaar persoonlijk bezocht - systematisch ondersteund.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Zie ook de tekst ‘Geboorteboom 2010 geplant!’ van 22 maart 2011 op deze website.

Hierover is een item verschenen in Het Laatste Nieuws van maandag 26 maart 2012 en in De Weekkrant van woensdag 28 maart 2012 en