Steenmarters

De steenmarter - een beschermd dier - is sinds enkele jaren terug van weggeweest en heeft zich goed aangepast aan onze verstedelijkte omgeving met alle (negatieve) gevolgen vandien.

"Omdat de burger heel wat vragen heeft over de steenmarter en er soms ook een aantal problemen mee heeft, bijvoorbeeld op zolder of in de wagen, heeft de vzw Natuurpunt Studie een sensibiliseringscampagne opgezet", aldus gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

"Partners zijn het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Instituur voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Inverde (forum voor groenexpertise) en de provincie Limburg (voor 4 000,01 euro)."

Er is een specifieke website www.steenmarter.be en er zijn specifieke folders (te verkrijgen via de participerende organisaties, ludwig.vandenhove@limburg.be of via deze link Brochure Steenmarter).

"Wij participeren graag in dit project als provincie Limburg, omdat we de burgers zo goed mogelijk willen informeren over het samenleven met steenmarters", zegt Ludwig Vandenhove. "Kennis verspreiden is immers de eerste manier om respect te krijgen voor deze mooie dieren."

Zie www.natuurpunt.be

 

Zie ook Gezamenlijke plantactie Limburgse jagers en Regionale Landschappen van 15-09-2015 en Verenigde Comissies bezoeken Natuurhulpcentrum in Opglabbeek van 21-10-2015 op deze website.

Tags: