Stefan T'Jolyn en Ludwig Vandenhove

Stefan T'Jolyn en Ludwig Vandenhove

Stefan T'Jolyn en Ludwig: 2 vrienden, 2 vakbondsmilitanten, 2 politici.

Stefan T'Jolyn is sectorsecretaris van de Algemene Centrale van Openbare Diensten (ACOD) Spoor in Limburg, Ludwig is meer dan 44 jaar lid van de vakbond (Algemeen Belgisch Vakverbond-ABVV) en heeft zijn sporen al ruim verdiend in de politiek.

Stefan 't Jolyn en Ludwig Vandenhove: "Er moet opnieuw meer aandacht komen voor de openbare dienstverlening.
De huidige rechtse regeringen hebben de overheidsdiensten sterk afgebouwd, die tendens moet gestopt worden.
Er moet precies meer geïnvesteerd worden in de openbare diensten.

Waarom altijd maar centraliseren?
Openbare diensten moeten precies meer gedecentraliseerd worden, dat is goed voor de werknemers, die dichter bij huis kunnen werken ('werkbaar werk') en goed voor het klimaat (minder verplaatsingen).

Er moet zwaar geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer.
Wij gaan voor de ontwikkeling van een ecologische en geïntegreerde vervoersketen.
Als dergelijke vervoersketen tegen een correcte en betaalbare prijs gerealiseerd wordt, zal het individueel autogebruik vanzelf dalen. En dat is goed voor het milieu, de luchtkwaliteit en de CO2-problematiek.

Waarom geen gratis openbaar vervoer, zeker voor die personen, die het financieel moeilijk hebben?".