Studievoormiddag : ‘Overheidsopdrachten: de essentie’

Op dinsdag 17 januari 2017 organiseerde Limburg School for Excellence (LSX) in het Provinciehuis een studievoormiddag rond het gegeven openbare aanbestedingen.

De sessie was een basiscursus overheidsopdrachten (OO).
De huidige regelgeving werd beknopt uiteengezet en er werd kort ingegaan op de komende wijzigingen ingevolge de nieuwe Europese richtlijnen.
De nieuwe Europese richtlijnen zijn er al, maar zijn nog niet in werking getreden aangezien er geen uitvoeringsbesluiten zijn.

Er was veel belangstelling: meer dan 150 personen van gemeentebesturen en het eigen provinciebestuur.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding.

Ludwig Vandenhove: ”Overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen blijven een moeilijke en technische materie.

Eventuele fouten kunnen zware (financiële) gevolgen hebben voor officiële instanties. Het is een algemeen gegeven dat sommige firma’s eerder geïnteresseerd zijn in eventuele schadevergoedingen dan wel in eigenlijke opdrachten.
Sommige advocatenkantoren zijn hier zelfs in gespecialiseerd.

Vermits de regelgeving nog al in beweging is er in  de loop van 2017 een aanpassing van de desbetreffende federale wetgeving gaat gebeuren als gevolg van bepaalde Europese beslissingen was de studievoormiddag snel volgeboekt.

De grote publieke belangstelling heeft zeker te maken met het thema en de goede gastspreekster (advocaat Gitte Laenen, vennoot GD&A Advocaten), maar tevens met de grotere naambekendheid van LSX.
Korte, goedkope, laagdrempelige en praktische opleidingen: dat is de taak van de provincie Limburg en LSX als ondersteuning van de Limburgse gemeentebesturen.”

Hieronder vindt u de leidraad die gebruikt werd om de belangrijkste nieuwigheden ingevolge de nieuwe Europese richtlijnen toe te lichten.


Zie www.limburg.be/lsx.

 

Zie ook Een beter lokaal beleid dankzij slimme samenwerking tussen besturen van 07-03-2015 en Provincie demonstreert e-tendering aan gemeenten en OCMW’s van 23-09-2013 op deze website.