Stuurgroep leefkwaliteit Genk-Zuid

Op donderdag 18 juni 2015 vergaderde de Stuurgroep leefkwaliteit Genk-Zuid onder voorzitterschap van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

De luchtkwaliteit in Genk-Zuid blijft verbeteren en dat is goed nieuws”, zegt Ludwig Vandenhove.
"Buiten de traditionele communicatie in Genk, is er afgesproken dat er specifiek gecommuniceerd zal worden naar de bevolking in Bilzen, Diepenbeek en Zutendaal, die ook in mindere of meerdere mate te maken hebben of overlast hebben van de industrie in Genk-Zuid.”

In Genk en Diepenbeek wordt een extra gezondheidsmeting uitgevoerd bij gezinnen thuis naar de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in de lucht.
Aan de huizen komen meetkasten en de bewoners doen urinetesten.
In het najaar van 2016 worden de resultaten verwacht.

Hieronder vindt u het persbericht.Zie onder andere Extra metingen luchtvervuiling bij gezinnen Genk en Diepenbeek. Het Belang van Limburg, 19-06-2015, p. 1 en p. 19.

Zie ook Leefmilieukwaliteit licht verminderd in Genk-Zuid van 19-01-2015 en Provincie Limburg steunt gezondheidsonderzoek Genk-Zuid van 05-09-2014 op deze website.