Subsidiëring dierasielen: een goed begin

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft beslist om voortaan de dierenasielen te subsidiëren.
2 miljoen euro voor de ganse regeerperiode, in eerste instantie 3000 euro per dierenasiel. (1)

Een goed begin”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove, die de minister hierover al een aantal keren ondervraagd heeft. “Maar het gaat om een relatief klein bedrag, zeker als je ziet welk geld de provincie Limburg bijvoorbeeld aan de dierenasielen besteedt.

Opvallend is ook dat de eventuele subsidie van 3 000 euro gekoppeld is aan de implementatie van het digitale beheersysteem ‘Animal Shelter’ en het platform www.adopteereendier.be.
Het goedwerkende dierenasiel van Sint-Truiden, dat zelf al zulk een beheersysteem had laten uitwerken door vrijwilligers, valt nu op die manier buiten de prijzen, dus geen subsidies.

Met deze aanpak zet Vlaanderen helemaal geen stappen in de richting van een kwalitatief dierenasielbeleid, waarbij heel het grondgebied zo goed mogelijk zou bediend kunnen worden
Het is natuurlijk politiek interessanter om geld aan meer initiatiefnemers te geven dan te werken aan een echt beleid. Want dit zou meteen keuzes inhouden tussen goed en minder goed werkende dierenasielen.

Voor mij zouden bij die subsidiëring criteria als kwaliteit, opvang en verzorging moeten vooropstaan.
Nu wordt er gekozen voor eerder technische, organisatorische elementen.

Soms vraag ik mij af of de minister, of diegenen, die hem adviseren, de concrete werking van de (hoofdzakelijk) vrijwilligers van een dierenasiel wel kennen.

Ik zal blijven aandringen bij minister Ben Weyts op ‘mijn model’.
Wordt vervolgd.”