Technisch Technologische Vorming (TTV)-doe voormiddag

Op dinsdag 19 februari 2013 vond in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek (PSSD) een TTV-doe voormiddag plaats.
Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove ging langs.

In het kader van duurzaamheid worden de uitgestrekte grasvlakten van de PSSD omgevormd tot ecologisch en economisch verantwoorde tuinen.
Het doel van het project is de biodiversiteit van de school te verhogen.
Eerst wordt de mate van biodiversiteit in de omgeving van de school uitgebreid onderzocht.
Vervolgens wordt getracht de school aangenamer en smaakvoller  te maken via zoveel mogelijk inheemse planten in de schoolomgeving en door zoveel mogelijk diersoorten te introduceren in de school.

“Tijdens de jaarlijkse TTV-doe voormiddag op dinsdag 19 februari 2013 werden door alle leerlingen van het 5de en 6de jaar van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) bijenhotels gemaakt.
Hierbij kregen ze hulp van de leerlingen van het 6de jaar van de opleiding Hout in het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO).

Zulk project is ideaal om leerlingen van het BSO en het ASO nog meer en nauwer met mekaar in contact te laten komen. Dit is trouwens een pluspunt van de PPSD, waar Technisch Secundair Onderwijs (TSO), BSO en ASO op dezelfde campus gevestigd zijn.
Het kan de kloof tussen verschillende onderwijsrichtingen alleen maar verkleinen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

FOTO

Scholen bezoeken en met leerlingen praten is iets wat ik het liefste doe.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Op dinsdag 19 februari 2013 kwam ik hiervoor zelfs graag te laat op de campus van de Universiteit Hasselt, waar premier Elio Di Rupo te gast was.”

Zie www.pssd.be en http://greenhighmakeover.tk/.

Zie onder andere ‘Ingrid Lieten informeert jongeren over media en politiek’ van 25 januari 2013, ‘Projecten Milieuzorg op School (MOS) moeten blijven!’ van 6 februari 2013 en ‘Educatief Natuurbeheer is belangrijk’ van 20 februari 2013 op deze website. 

Tags: