(Te)veel illegale visserij

“De controles, die de Europese lidstaten uitvoeren en de sancties, die ze opleggen in de strijd tegen de illegale visserij, schieten blijkbaar tekort.
Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De aanzienlijke verschillen in reikwijdte en kwaliteit van de controles door de lidstaten verzwakken sterk het systeem. Ook België - lees Vlaanderen - wordt genoemd. Er is bijgevolg te weinig handhaving.
België is één van de vijftien lidstaten met wie de Europese Commissie (EC) een actieplan heeft opgesteld om te proberen bepaalde tekorten aan te pakken en weg te werken.

Hoe groot is het probleem vandaag in Vlaanderen?
Wat zal Vlaanderen doen om deze illegale visvangst zoveel mogelijk tegen te gaan?
Zal Vlaanderen gebruikmaken van de tools, die de Europese Unie (EU) aanbiedt om de fraude beter te helpen opsporen?

Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 26 oktober 2022.
Hij vervangt nog steeds Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) wegens ziekte.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (1)