Toegankelijkheidscertificaat: een goed voorstel

Rolstoelgebruiker Daan Vander Steene (1) stelt voor om een toegankelijkheidscertificaat in te voeren bij elke verbouwing of verkoop van openbaar domein of een publiek toegankelijk gebouw, een beetje naar analogie met een Energie Prestatie Certificaat (EPC)-label.

“Ik vind dat een goed idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het zou een begin kunnen zijn om minimaal aan een aantal voorwaarden qua toegankelijkheid op te leggen.

Afhankelijk van de aard van het gebouw en/of de bestemming zou er met andere criteria rekening kunnen gehouden worden.

Ik stel vast dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid, die al van kracht is sedert maandag 1 maart 2010, nog al te vaak dode letter blijft. Bovendien is er veel te weinig handhaving.

Ik heb in 2001 iets gelijkaardigs ingevoerd als burgemeester van Sint-Truiden na de felle brand in Volendam in Nederland tijdens de nieuwjaarsnacht 2000-2001: de vermelding op de gevel van horecazaken hoeveel personen er maximaal binnen mogen om iedereen veilig te kunnen ontzetten bij brand.

Ik ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op dinsdag 25 oktober 2022.” (2)

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Bart Somers.