Veel te weinig handhaving op toegankelijkheid

“Ik heb het al een paar keer aangekaart in het Vlaams Parlement: er is veel te weinig controle en handhaving op het aspect toegankelijkheid.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid, die al van kracht is sedert maandag 1 maart 2010, blijft al te vaak nog dode letter”, aldus Ludwig Vandenhove.

Op aangeven van mijn goede partijgenoot Ivo Konings uit Hasselt heb ik opnieuw een schriftelijke parlementaire vraag gesteld over deze problematiek aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld).
Onze stelling wordt bevestigd: geen of weinig naleving en handhaving van de wetgeving.

Ivo Konings heeft daarrond een petitie georganiseerd met meer dan 5 000 handtekeningen. (1)
Ik heb gevraagd aan minister Bart Somers om Ivo persoonlijk te willen ontvangen, zodat hij zijn dagelijkse ervaringen als persoon met een handicap kan meedelen. (2)”

Hieronder vindt u de vraag van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Bart Somers.

 

 

 

 

  • (1) Facebook Ivo Konings.