Trefdag burenbemiddeling 2017

Op zaterdag 21 oktober 2017 organiseerde het GLLAMP een Trefdag rond burenbemiddeling in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 in Hasselt.

Gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding.

"Ik blijf sterk geloven in buurtbemiddeling", zegt Ludwig Vandenhove, "er zou nog meer moeten op ingezet worden."
"Voor mij is het een essentieel onderdeel van het veiligheids- en overlastbeleid dat dichtbij de burger moet gevoerd worden.

Dat is een duidelijke beleidskeuze. Met de terreurdreiging van de laatste jaren komt dit echter meer en meer op de achtergrond terecht, ook al horen we vaak verkondigen dat de terreuraanpak precies moet beginnen/gebeuren in de buurten en wijken. De tegenstelling dus tussen theorie en praktijk.

In onze maatschappij wordt tegenwoordig alles in cijfers, kwantitatief uitgedrukt. Buurtbemiddelaars moeten eveneens bijhouden hoeveel zaken ze 'opgelost hebben', maar de nadruk moet liggen op kwaliteit. 

De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken was één van de eerste in Vlaanderen, waar buurtbemiddeling ingevoerd werd. 
Wij hebben ons toen gebaseerd op het project van de provincie Vlaams-Brabant, waar met vrijwilligers gewerkt werd/wordt. Vandaar dat wij de vrijwilligerswerking overgenomen hebben.
Voor mij kunnen vrijwilligers ingeschakeld worden bij de overheid of in het veiligheidsgebeuren op voorwaarde dat ze niet het werk doen van personen die normaliter professioneel tewerkgesteld zijn.
Vrijwilligers mogen nooit beroepsmensen vervangen, dat is voor mij een sociaal-economische, een sociale realiteit. (1)

Er zijn gemeenten die de functie bemiddeling beperken tot één bepaald beleidsdomein, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening.
Het is logisch dat de aansturing daar gebeurt vanuit die bepaalde dienst, niet vanuit de lokale politie.  

Via de werking in de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, ligt ook de provincie Limburg aan de basis om alle Limburgse initiatieven te coördineren en regelmatig opleidingen te verzorgen en terugkomdagen te organiseren.
Inmiddels wordt de functie bemiddelen ingevoerd op steeds meer beleidsterreinen, hetgeen ik enkel maar kan toejuichen (bijvoorbeeld bij justitie en Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)-boetes bij 18-jarigen)."

Hieronder vindt u de leidraad die Ludwig Vandenhove gebruikte voor zijn inleiding.

(1) Vrijwilligers bij de geïntegreerde politie? www.ludwigvandenhove.be, 15-10-2012.

Zie ook “Ik blijf geloven in burenbemiddeling” van 13-09-2017  en 54 nieuwe Limburgse burenbemiddelaars van 29-11-2016 op deze website.