"Trots op Limburg"

Trots op Limburg, stukje Ludwig

Dat is de titel van het kiesmagazine van sp.a Limburg dat dezer dagen van huis tot huis bedeeld wordt in heel Limburg.

Wie geen exemplaar zou ontvangen hebben, kan e-mailen naar ludwig.vandenhove@limburg.be.

Cover Trots op Limburg

Tags: