Uitspraak: "Meer overheidstussenkomst gevraagd!"

De gebeurtenis van 2008 is ongetwijfeld de bankencrisis en het besef dat de vrije markt niet zo zaligmakend is zoals velen dachten en zoals ons ook door velen al te lang is voorgehouden.


Voor mij betekent dit het signaal dat de overheid op alle niveaus, ook op het niveau van een stad zoals Sint-Truiden, opnieuw meer moet tussenkomen.

Er zijn burgers, die dit nog niet beseffen. Het is echter wat mij betreft de taak en de verantwoordelijkheid van democratisch verkozen politici om hen dat duidelijk te maken.

En meer overheidstussenkomst betekent niet enkel op het ogenblik dat er problemen zijn, zoals nu met de banken, maar structureel, precies om dat soort problemen in de toekomst te vermijden!