Uitspraak: "Pleidooien voor administratieve vereenvoudiging zijn niet altijd sociaal!"

De roep om administratieve vereenvoudiging is de laatste jaren bijna een rode draad doorheen de politiek geworden.

Het is niet voor niets dat het vooral de liberalen zijn, die dit item als het hunne beschouwen.
Niemand is ervoor om het moeilijk te maken, maar vaak komt administratieve vereenvoudiging erop neer dat zaken gelijkgeschakeld worden en iedereen op dezelfde manier behandeld wordt, hetgeen sociaal natuurlijk geen neutrale ingreep is.

Sociaal zijn, moet een doel op zich zijn, in kleine en grote beleidsmaatregelen, en dan neem ik er als socialist graag bij dat het administratief wat moeilijker is en (bijkomende) tewerkstelling bij de overheid oplevert.
Of hoe achter de term administratieve vereenvoudiging in feite een ander verhaal schuil gaat!