Uitzendkantoren kunnen ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Burgemeester
Ludwig Vandenhove zei dit naar aanleiding van de officiële opening van het interimkantoor ‘Plus Uitzendkrachten’ op de Grote Markt te Sint-Truiden op donderdag 1 december 2011.

“De gevoeligheid van de uitzendsector voor de opwaartse of neerwaartse spiraal van de conjunctuur is zeer groot.
Deze gevoeligheid is een betrouwbare barometer voor de arbeidsmarkt.
De uitzendsector weet bij manier van spreken altijd als eerste of het beter of slechter gaat met onze economie.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

“De juiste weg naar de juiste job vinden is niet evident.
Het proces van bemiddelen en ervoor zorgen dat de juiste vrouw of man op de juiste plaats terecht komt, is complex.
De resultaten van arbeid, zeker voor interimkantoren moeten, efficiënt en rendabel zijn, maar evenzeer gebaseerd zijn op respect voor het individu en voor alles wat te maken heeft met duurzaam beleid.

 

 

 

 

 

De pool van potentiële werknemers is ontzettend divers met elk een andere achtergrond, cultuur, leeftijd, scholingsgraad en sociale context.
Maatwerk is een absolute must geworden om de juiste ‘match’ te vinden tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Maar dit mag niet beletten dat zwakke werknemers minder of geen kansen krijgen en dat zij precies via een intensieve begeleiding maximaal moeten geleid worden naar het verwerven en/of behouden van een duurzame job. Ook interimkantoren hebben een maatschappelijke taak in het ondersteunen van de zoektocht naar werk voor die personen, die behoren tot de kansengroepen en moeilijk toeleidbaar zijn naar de reguliere arbeidsmarkt.

 

 

In heel ons sociaal tewerkstellingsbeleid spelen interimkantoren nu af en toe al eens mee, maar naar de toekomst toe zou ik graag hebben dat zij een belangrijke rol spelen.
Alle initiatieven zijn goed om deze kansengroepen te ondersteunen om ze via het uitvoeren van zinvolle taken toe te leiden naar volwaardige jobs.

 

 

Alle actoren, ook interimactoren, hebben de maatschappelijke taak om mensen maximale kansen op de arbeidsmarkt te geven, omdat dat vaak de mogelijkheid is om uit de vicieuze cirkel van kansarmoede en/of andere achterstellingen in de maatschappij te komen.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

“Ik wens interimkantoor ‘Plus Uitzendkrachten’ veel succes en ben natuurlijk blij als burgemeester dat er weer een nieuw bedrijf zich is komen vestigen in Sint-Truiden.”, besluit
Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Sint-Truiden: voorbeeldrol op het vlak van de sociale economie in Limburg!’ van 24 oktober 2010 en ‘Doet Sint-Truiden voldoende in de strijd tegen kansarmoede?’ van 1 februari 2011 op deze website.