Veilig internet

De jeugddienst en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden hebben een project opgezet rond veilig internetten en veilig gebruik van sociale media.

Op dinsdag 2 oktober 2012 werd het initiatief officieel voorgesteld in middenschool 2 van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, Speelhoflaan 2. 
Burgemeester Ludwig Vandenhove was erbij.

 

In 2009 werd het jeugdwelzijnsoverleg, in het kader van het project leefbaarheid (integrale veiligheid) van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, opgericht.
In het jeugdwelzijnsoverleg spelen alle actoren, die actief betrokken zijn bij het welzijn van kinderen en jongeren, een rol. In dit overleg zetelen onder andere het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), het Jongeren Advies Centrum (JAC), de jeugddienst, de jeugdpolitie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de cel onderwijs, de jongerenbemiddelaar, de integratiedienst en de preventiedienst.

“Zowel de ouders, als de leerkrachten, de leerlingenbegeleiders en de directies, uiten regelmatig hun bezorgdheid over het toenemend gebruik van internet en andere sociale media bij kinderen en jongeren.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Het internet en allerlei sociale netwerken zijn niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij.
Naast voordelen, houden ze heel wat gevaren in ( bijvoorbeeld internetverslaving, verslaving aan online gamen en/of gokken, cyberpesten, de gevaren van diverse sociale media, etc.).

In het verleden concentreerde de preventiedienst zich vooral op preventie van alcohol- en drugsverslaving.
Zie onder andere ook de tekst ‘Drugs, praat erover’ van 5 juni 2010 op deze website.
In 2010 werd de focus uitgebreid naar gokken.

Dit blijven aandachtspunten, maar er is nu ook aandacht voor het internet en andere sociale media.”

Het project ‘Internet, gebruik en misbruik’ bestaat uit twee delen.

Enerzijds krijgen de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs een workshop met als thema ‘Internet, gebruik en misbruik’.
Deze workshop werd ontwikkeld door de Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen (CAD) en het JAC en.
Er schreven 5 scholen in en in het totaal zullen 511 leerlingen deelnemen.

Anderzijds biedt de preventiedienst gratis alle deelnemende scholen het spel Vlindernet van de VZW Zinloos Geweld aan.
VlinderNET biedt jongeren van 10 tot 15 jaar een speelse invalshoek om te praten over cyberpesten en veilig internet.
Het spel laat hen aan de hand van situatiekaarten en een gevoelskaart van gedachten wisselen over cyberpesten en over de gevoelens, die ze daarbij ervaren.
Met dit spel kunnen leerkrachten zelf aan de slag met de thema’s, die in de workshop aan bod komen.

Naast het project ‘Internet, gebruik en misbruik’ geven de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst uiteenzettingen rond cyberpesten in de scholen.

“Internet en sociale media zijn nuttige instrumenten als ze gebruikt worden waartoe ze dienen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ook de tekst ‘Vandenhove maakt liever vrienden in het echte leven’ van 4 april 2012 op deze website.