Veiligheidsopleidingen in het reguliere onderwijs

“Ik denk dat het goed zou zijn om de veiligheidsopleidingen in het reguliere onderwijs te evalueren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat geldt zeker voor de doorstromings- en tewerkstellingsmogelijkheden van de leerlingen”.

Ludwig Vandenhove vroeg de leerlingenaantallen in de diverse scholen op en peilde naar de tewerkstellingscijfers.

Hij deed dat via een schriftelijke vraag aan minister voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

“De studierichting ‘Integrale Veiligheid’ wordt enkel aangeboden in het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) als Secundair na secundair (Se-n-Se). Het studiegebied ‘Maatschappelijke Veiligheid’ omvat naast deze studierichting ook het 7de jaar Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) ‘Veiligheidsberoepen”, aldus Ludwig Vandenhove.

De leerlingenaantallen worden vrij exact weergegeven via het antwoord van de minister.
Wat de uitstroom en de doorstroming betreft, zijn het enkel cijfers op basis van de bevraging van oud-leerlingen van de desbetreffende opleidingen door de scholen.  Ze geven bijgevolg enkel grote tendensen voor personen, die aan het werk zijn. Een aantal personen studeren immers nog verder.

Globaal werkt blijkbaar de helft van werkende respondenten in de sector van de private bewaking.
Bij de oud-leerlingen van 7BSO Veiligheidsberoepen ligt het percentage ietwat hoger dan in de Se-n-Se Integrale Veiligheid. Deze laatsten geven dan weer aan vaker werkzaam te zijn bij de politie. Daarnaast komen kleine aantallen afgestudeerden terecht in andere veiligheidssectoren, zoals brandweer, douane, penitentiaire inrichtingen, defensie, ambulancediensten, etc.

Naargelang de bevraging geeft ongeveer 30 procent van de respondenten van afgestudeerden uit beide opleidingen aan niet in de brede veiligheidssector te werken.

Veiligheid in de meest brede betekenis van het woord wordt steeds belangrijker in onze samenleving.
Het zou goed zijn om tegen deze achtergrond een evaluatie te houden van deze veiligheidsopleidingen binnen het reguliere onderwijs. Bovendien gaan er meer en meer stemmen op om politieopleidingen voor wat het algemeen gedeelte betreft over te hevelen naar het reguliere circuit (niveau bachelor of Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)).
Het gespecialiseerd gedeelte zou dan bij de politiescholen blijven. In deze context zou zulke evaluatie dus zeker nuttig zijn. Vooral de mogelijkheden tot verder studeren en/of mogelijke tewerkstelling zouden eveneens expliciet moeten bekeken worden.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.