Verdere ontwikkeling Kempen~Broek

Op vrijdag 23 oktober 2015 vond in Weert (bij Golf- en Countryclub Crossmoor, Laurabosweg 6-10) de ondertekening plaats van de Intentieverklaring Gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-Kempen~Broek.
In het totaal ondertekenden 12 partners (ondernemers en overheden, lokaal en grensoverschrijdend) de engagementsverklaring.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove tekende namens de provincie Belgisch Limburg.

Alle partners bevinden zich in dit bijzondere gebied op de grens van de Nederlandse provincie Brabant en Nederlands en Belgisch Limburg binnen het internationale grenspark Kempen~Broek en in het economisch bruisende Brainport.
Hier liggen heel wat kansen om economie, recreatie en natuur in samenhang verder te ontwikkelen met behoud van het unieke karakter van de regio, die in 2014 verkozen werd tot groenste regio van de wereld.
De Nederlandse gemeenten Cranendonck en Weert hebben hun visies neergeschreven en gaan dit trachten concreet uit te voeren op het terrein met de andere stakeholders.

Ludwig Vandenhove: "Ik moet toegeven dat ik dikwijls in deze omgeving geweest ben als gewezen burgemeester van Sint-Truiden. Sint-Truiden heeft namelijk een jumelage met Weert. Maar Kempen~Broek heb ik zelf pas enkel jaren geleden ontdekt toen ik gedeputeerde werd. Inmiddels wordt het gebied ook bij ons bekender. Zo bezochten de Verenigde Commissies van de provincieraad op zaterdag 20 juni 2015 Kempen~Broek.

In Belgisch Limburg moeten wij nog meer samen onze natuurgebieden 'verkopen'.
Hetzelfde geldt voor die natuurgebieden, die grensoverschrijdend gesitueerd zijn.
Wij moeten bezoekers en toeristen eerst naar 'hier' krijgen en dan zullen ze zelf wel kiezen welk gebied ze het liefst aandoen.
We moeten mekaar niet 'beconcurreren'.

Den Haag ligt blijkbaar even ver van Nederlands Brabant en Nederlands Limburg dan Brussel van Belgisch Limburg.
Ik hoor dat nu hier vandaag, maar ik hoorde hetzelfde toen wij met de provincieraad op maandag 21 september 2015 een bezoek brachten aan de Provinciale Staten van Nederlands-Limburg in Maastricht.

Laten we als Nederland en België maar zo concreet mogelijk werken als we dingen samen willen realiseren.
Dit is hier een mooi voorbeeld van.
Er zijn er andere, zoals de tramverbinding (Spartacus) tussen Hasselt en Maastricht."

Impuls gebiedsontwikkeling Kempen-Broek. www.brabant.nl/nieuws, 23-10-2015. Intentieverklaring Gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-Kempen~Broek ondertekend. www.cranendonck.nl/actueel, 23-10-2015.
Samen de schouders onder Gebiedsontwikkeling Cranendonck – Weert – Kempen~Broek. www.limburgonline.nl, 23-10-2015.

Zie ook Limburgse provincieraad bezoekt Kempen~Broek van 23-06-2015 en Gedeputeerde provincie Noord-Brabant (Nederland) op bezoek van 07-02-2015 op deze website.

Foto’s: Irene van Wel Fotografie