Verkeersbeleid niet privatiseren

En het privatiseren bij de gemeentebesturen gaat maar door: nu is er zelfs een discussie aan de gang om het verkeersbeleid in mindere of meerdere mate te privatiseren.
Na het privatiseren van het parkeerbeleid nu blijkbaar het verkeersbeleid?

Waar gaat het over?
Na de gemeente Bonheiden heeft de stad Bilzen nu plannen om de trajectcontrole voor een 12-tal straten uit te besteden aan het privébedrijf  Trajectcontrole-as-a-Service’ (TaaS).
De firma benadert alle Vlaamse gemeenten met hun voorstel.
Op basis van het nieuwe Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)-decreet kunnen gemeenten kleine snelheidsovertredingen bestraffen met een GAS-boete.
Het gaat om overtredingen in zones 30 en 50, tot 20 kilometer per uur te snel
.
De firma belooft alles op zich te nemen: installaties, onderhoud en uitbating in ruil voor 24 euro per boete.
De gemeenten worden -zogezegd- volledig ontzorgd.

Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een lange afstand kan gemeten worden via automatische nummerplaatherkenning.

Blijkbaar eist de private firma bepaalde verkeersingrepen op openbaar domein. Zo zouden er geen snelheidsremmende maatregelen meer mogen genomen op wegen met een trajectcontrole.  Bovendien zou er in de contracten bepaald worden dat de gemeenten zelf moeten bijbetalen naarmate meer chauffeurs zich aan de voorwaarden houden, waardoor er minder boetes uitgeschreven worden. (1)

Voor mij een spijtige evolutie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De privatisering van alsmaar meer gemeentelijke beleidsdomeinen gaat verder, steeds meer zeggen- en beslissingschap over het openbaar domein wordt uit handen gegeven.
Het verkeers- en parkeerbeleid zijn voor mij essentiële onderdelen van een lokaal veiligheidsbeleid en dat hoort in handen te blijven van de lokale overheid.
Lokale politici worden verkozen om het gemeentelijk beleid vorm te geven. Dan moeten ze eveneens verantwoordelijk zijn als er opgetreden wordt, omdat burgers regels overtreden. Of steken ze dan liever hun handen in de lucht met te zeggen ‘het is de privéfirma geweest’?

Als we de optelsom zouden maken van alles wat tegenwoordig al geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd is bij gemeentebesturen, we zouden verschieten. En viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers laat maar begaan in plaats van een globaal beleid of minstens een globaal debat mogelijk te maken: verder privatiseren is blijkbaar de boodschap.

Waarom organiseert de provincie Limburg zulke opvolging van de overtredingen op de trajectcontroles niet globaal? We beschikken in Limburg met S-LIM Smart Region Limburg toch over een uniek instrument om dat te doen.   

Zolang ik burgemeester in Sint-Truiden geweest ben, heb ik geweigerd om het parkeerbeleid te laten opvolgen door private firma’s.
Ik hoop dat de stad Sint-Truiden met de oprichting van het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) TRUPARK dat parkeerbeleid opnieuw zelf in handen neemt om tot een betaalbaar, menselijk en overlegd met alle belangengroepen lokaal parkeerbeleid te komen.”

  • Foto: Shutterstock.com.