Verkiezingsprogramma sp.a/Lijst Burgemeester op website ‘Het Nieuwsblad’

De samenvatting van het verkiezingsprogramma van sp.a/Lijst Burgemeester staat op de website van Het Nieuwsblad.
Zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLELI_20120910_001

Hieronder vindt u het volledige artikel.

SINT-TRUIDEN - SP.A maakt ook een ontwerp bekend voor een verkiezingsprogramma. Aanvullingen, bemerkingen en suggesties kunnen nog doorgegeven worden via www.sint-truiden.s-p-a.be of Gert Stas, Breendonkstraat 42.
Coöperatief bestuur: als burger, lid van een vereniging of als lid van een buurtcomité kan iedereen initiatieven nemen en zelf mee vorm geven aan de omgeving.
De buurt stuurt: een deel van de beslissingsmacht moet bij de buurt liggen.
Oost west, thuis best: wonen: nieuwe woonprojecten met een gezonde mix van gewone en sociale woningen. Volkswoningbouw, waar ook de middenklasse terecht kan.
Stop mobiliteit: Alternatieven voor de auto: voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
Veilig het huis uit:Voor veiligheid zet SP.A in op preventie en streng optreden waar nodig. Leefbare buurten, dorpen en wijken.
Sint-Truiden sociale stad: ondersteuning van kansarmen en kwetsbare mensen.
Een groene en duurzame omgeving: dreiging dat het slechter gaat als het licht uitvalt, we geen weg weten met het afval dat meer gaat kosten of de modderstromen die het landschap veranderen.
Werken, ondernemen en bijdragen: Sint-Truiden moet handels- en fruitcentrum blijven, er moet industriegrond bij komen, bestaande terreinen opwaarderen of aanleggen en uitbreiden (Brustem).
Samenwerken over de grenzen: Verschillende culturen en levensbeschouwingen moeten een meerwaarde betekenen.
Cultuur puur, maar niet duur: een divers cultuuraanbod, populaire cultuur en hogere cultuur voor elke portemonnee. Een lokalenbeleid.
Grijs en wijs: een betaalbare, veilige en zekere thuis. De nodige zorg. Initiatieven van het OCMW en de stad.
Je bent jong en je wilt wat: ruimte voor kinderen en jongeren. Buitenschoolse kinderopvang, vrijetijdsinitiatieven, speelpleinen, groene ruimten, parkjes, jeugdhuizen en -lokalen.
Sport beweegt ons allemaal: sport in de breedte: voor iedereen en goedkoop en zo dicht mogelijk bij huis in optimale omstandigheden.
Voor dieren is ook voor mensen: Sint-Truiden moet diervriendelijke stad blijven.
Evenementen en toerisme: een stad waar altijd iets te doen is. Troeven zijn fruit, erfgoed- en monumentenzorg en het cultureel-religieus patrimonium.

Zie onder andere ook de teksten ‘Sint-Truiden 2.0: Allemaal samen’ van 21 juli 2012 en ‘Sint-Truiden 2.0’ van 10 september 2012 op deze website.