Versnipperde onderzoekscommissie(s)

Een federale en een Vlaamse onderzoekscommissie naar de manier waarop de Corona-crisis aangepakt is. (1) En misschien ook nog een Brusselse, een Waalse of één van de Duitstalige of Franstalige gemeenschap?
Zelfs de onderzoekscommissie(s) zijn versnipperd.
Hoe zou er dan ernstig kunnen gesproken worden over een herfederalisering van de gezondheidszorg?