Vervoersregio's: onvoldoende!

"Limburg heeft qua bussen van De Lijn nood aan meer middelen en personeel.
Het concept van de vervoerregio's voldoet daar geenszins aan", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

"Het artikel "Limburgse gemeenten beslissen voortaan zelf over belbus of taxi" in Het Belang van Limburg (1) doet misschien vermoeden dat het beter wordt in Limburg, maar niets is minder waar.
Met hetzelfde budget wil De Lijn 7,5% meer reizigers vervoeren via het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Allemaal goed en wel, maar ik geloof er niet in dat dit het globale aanbod qua bussen in Limburg ten goede zal komen.
Beter doen met dezelfde middelen zal niet kunnen. Daarvoor is er de laatste jaren al teveel bespaard bij De Lijn, zeker in Limburg. Bovendien is het niet realistisch om alle gemeentebesturen te laten meebeslissen over welke lijnen moeten afgeschaft worden en welke nieuwe lijnen er moeten bijkomen.
Mooi democratisch principe, maar de beste manier om niet of slecht te beslissen.
Wie gaat uiteindelijk de knoop doorhakken als er geen akkoord is? De vervoerregio's blijken eerder een praatbarak te gaan worden.
Weer een typisch Vlaamse, niet-werkbare constructie.

Mijn voorstellen?

 • Verder uitwerken en concretiseren van het 'Mobiliteitsbehoeftenonderzoek Limburg', waar de provincie Limburg opdracht toe gegeven heeft.
  Dat moet, na een grondig maatschappelijk en politiek debat in Limburg, de leidraad worden voor het toekomstig beleid qua mobiliteit.
 • De middelen daartoe dienen bijééngebracht worden door diverse niveaus.
  Limburg moet de middelen krijgen waarop we recht hebben vanuit het federale (onder andere Infrabel en de Nationale Maatschappij van de Spoorwegen (NMBS) en het Vlaamse niveau (onder andere De Lijn en Wegen en Verkeer). En dat betekent meer middelen en meer personeel. Eventueel kunnen de provincie Limburg en de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) voor de nodige pre-financiering zorgen.
 • De huidige deputatie heeft spijtig genoeg de piste verlaten om een voortrekkersrol te spelen rond het mobiliteitsgegeven. Nochtans waren alle partijen het daar over eens in de provinciale verkiezingscampagne.
 • Een actievere rol van de gemeentebesturen, onder andere rond de inrichting van stationsomgevingen en/of halte- of vertrekplaatsen van de bussen.
  Zij kunnen sterk bijdragen om de aantrekkingskracht van het openbaar vervoer te verhogen.
 • De Lijn moet opnieuw een betrouwbare partner worden. Het kan toch niet dat er bijvoorbeeld lijnen moeten afgeschaft worden wegens verloven of ziekteperiodes van chauffeurs. Dus meer personeel.
 • Openbaar vervoer is een zaak van de overheid.
  Door taxi's in te schakelen, moeten we opletten voor een sluipende privatisering."

 

 • (1) "Limburgse gemeenten beslissen voortaan zelf over belbus of taxi", Het Belang van Limburg, donderdag 16 juli 2019, pagina's 1 en 4.
 • Zie onder andere ook "Gaan gemeenten bakkeleien over de bussen?" van maandag 1 oktober 2018 op deze website.