Visie’08! Het aftellen kan beginnen!

De nieuwe sp.a-voorzitter Caroline Gennez beloofde vorig jaar bij haar aantreden meer inspraak en betrokkenheid, een sociaal, sterk en OPEN huis waar alle progressieve, geëngageerde mensen met een mening welkom zijn.

De daad wordt bij het woord gevoegd en in de aanloop naar het sp.a-congres van 18 en 19 oktober 2008 worden de debatten opengetrokken naar de ganse bevolking op de website www.visie08.be.

Op deze website is er ruimte voor online debat en discussie met leden en niet-leden. Aan de hand van een aantal stellingen over een 10-tal thema's, kunnen burgers - met een mening - van gedachten wisselen met mensen met expertise terzake. 

Bij het thema ‘justitie en veiligheid’ fungeert burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove als expert en hij heeft zich ondertussen ook al enkele keren in de discussie gemengd.
Tussen mijn verplichtingen als burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger door volg ik de discussies. Het is voor mij evenzeer een leerrijke ervaring en ik kan dergelijk initiatief enkel maar toejuichen.”, aldus
Ludwig Vandenhove
.

 

Ook sp.a-Limburg droeg haar steentje bij aan het debat en organiseerde op maandag 13 oktober in de Nieuwe Germinal een veiligheidsdebat om de mening van de burger over dit maatschappelijk belangrijke thema te horen.
Ludwig Vandenhove was één van de deelnemers aan het debat.

Een verslag van deze avond vindt u op de website www.s-p-a.be/provinciaal.

Indien u zich nog wenst in te schrijven voor één van de visiedebatten of workshops op zaterdag 18 oktober 2008 of voor het congres van zondag 19 oktober 2008 kan dat op www.visie08.be.