Voor sommigen kan alles!

“Ik heb het over Stayen.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Iedereen, die de politiek in Sint-Truiden wat volgt, weet dat al, maar de gevaarlijke verkeerssituatie rond het handelscomplex van Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) toont dat nog maar eens aan.

Regels, die voor andere handelsvestigingen, ondernemingen en personen gelden, gaan blijkbaar niet op voor Stayen.

Het is er nog altijd onveilig, maar de situatie, die er was rond de periode van de officiële opening van winkelketen Albert Heijn, tartte alle verbeelding.
Op woensdag 20 november 2013 werd zelfs de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ingezet.
Is hier een vergoeding voor betaald?
Uiteindelijk gaat het om een private aangelegenheid.

Waarom is er trouwens  niet in de bouwvergunning expliciet als voorwaarde opgenomen dat module 14 eerst moest worden uitgevoerd voor dit winkelcomplex kon opengaan?
Module 14 houdt de werken in, die aan de NV Stayen zijn opgelegd (met subsidies uit te voeren!) als ontsluiting van winkelcentra.
Dit is de normale procedure.

Waarom is de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) niet consequent nu de er door hun gevraagde wegaanpassingen niet komen?
Over de gevolgen voor het stadscentrum van de er gevestigde winkelketens spreken ze al helemaal niet meer. Het volstaat nochtans te spreken met individuele middenstanders in het centrum om het omgekeerde te horen.

Waarom maakt het stadsbestuur geen sluitende, schriftelijke overeenkomst  met de NV Stayen dat er geen verhuizing van winkels (bijvoorbeeld  Blokker) uit het centrum naar ginder kan. (1)
Wat betekent een mondelinge overeenkomst met ‘die mensen’?
De manager van de NV Stayen benadert actief winkelketens in Sint-Truiden om hun vestiging te verplaatsen naar Stayen.

En de verkeerssituatie gaat nog erger worden als de polyvalente zaal van 2.300 m2 gaat opengaan op dinsdag 1 april 2014.
Moest de stadsfeestzaal Manège daarvoor dicht?
De rekening voor het verenigingsleven zal een stuk hoger liggen.

Wie houdt de NV Stayen de hand boven het hoofd?”.

Hieronder vindt u de perstekst van de sp.a-fractie.

Socio-economische vergunning Stayen afgeleverd op basis van loze beloftes?

Als sp.a-fractie hebben wij in de zomer 2013 al ons ongenoegen en ongerustheid geuit over de ontwikkeling van de bijkomende handelsactiviteiten op Stayen. Het CD&V en Open VLD schepencollege had immers een negatief advies van het NSECD (Nationaal Sociaal- economische Comité voor de Distributie) naast zich neergelegd en de socio-economische vergunning afgeleverd.

Deze beslissing was gebaseerd op het feit dat  Hilde Crevits, minister van Mobiliteit beloofd had om begin 2014 aanpassingswerken te doen aan de rotonde aan Stayen. In de pers eind juli  liet  burgemeester Veerle Heeren weten dat de bereikbaarheid van de nieuwe commerciële site zonder ellenlange files en in de grootst mogelijke veiligheid essentieel is. “De eerste plannen voor een verbetering van de fietsinfrastructuur voor de Tiensesteenweg tussen de rotonde en de brug zijn intussen al opgemaakt. In 2014 wordt de rotonde van Stayen fiets- en voetgangersvriendelijk. Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) voorziet daarvoor een bedrag van 100.000 euro. Voor de herinrichting van d rotonde zelf wordt 250.000 euro uitgetrokken” aldus burgemeester Veerle Heeren op een mediasite op 23 juli 2013.

Frank Deltour, voorzitter van Unizo Sint-Truiden gaf toen ook toe dat Unizo in het kader van de aanvraag voor de socio-economische vergunning een ongunstig advies had gegeven voor deze handelsuitbreiding op Stayen maar UNIZO zou geen beroep aantekenen tegen het negeren van het ongunstig advies omdat  samen met het stadsbestuur er bij de bevoegde minister afgedwongen werd dat de rotonde aan Stayen versneld zou aangepakt worden.

Omwille van het uitblijven van  de opgelegde infrastructuurwerken (uitvoering module 14)  aan de nv Stayen, zijn er voorlopige maatregelen getroffen om de onveiligheid aan de ontsluiting van de ondergrondse parking tot een minimum te beperken. Hierdoor is het fietspad aan de rechterzijde vanaf de Montenakenweg tot aan de rotonde Stayen in onbruik gesteld.

Als sp.a-fractie blijven wij bij ons standpunt dat, los van deze beloofde aanpassingswerken, een dergelijk bijkomend handelscomplex buiten het centrum nefast zal zijn voor de handel in de kernstad.

Waar zijn nu de beloftes?

Eind vorige week hebben wij in de media kennis genomen van het investeringsprogramma 2014 van het Agentschap Wegen en Verkeer waarbij 36,4 miljoen euro investeringen gaan gebeuren op de gewestwegen in Limburg. Tot onze grote verwondering is er geen sprake van aanpassingen aan de rotonde aan Stayen. Wij stellen ons dan ook de vraag of deze socio-economische vergunning werd afgeleverd op basis van loze beloftes” aldus sp.a-fractieleider Filip Moers.

  1. Kledingketens Zeb en Bel&Bo komen naar Sint-Truiden. Het Belang van Limburg, 09-01-2014, p. 24. Kledingketen Bel&Bo opent winkel op Stayen. De Standaard, 11-01-2014, p. 39. Kledingketen Bel&Bo opent winkel op Stayen. www.nieuwsblad.be, 11-01-2014.

 

Zie ook Sp.a: “Vergunning Stayen afgeleverd op basis van loze beloftes?”. www.limburg-actueel.be, 05-02-2014.

Zie onder andere Wie handelt in wiens belangen? van 27-08-2013 en Brief aan Sint-Truidense handelaars van 03-09-2013 op deze website.