Voorstel van decreet om achterpoort erfbelastingen te ontwijken, sluiten

“Op dinsdag 24 mei 2022 werd in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie het voorstel van decreet van collega en fractieleidster Hannelore Goeman en mijzelf besproken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het was vrij snel duidelijk bij de bespreking: de meerderheidspartijen N-VA, cd&v en Open Vld zien wel iets in onze redenering, die aan de grondslag van dat decreet ligt, maar waren niet van plan om het in de huidige vorm goed te keuren.
De redenen: zij wensen het beroep af te wachten dat op dit ogenblik nog loopt bij het Hof van Beroep in Gent tegen een dossier en zij vinden dat ons voorstel te ver gaat en dat de personen, die het wel goed menen met het decreet niet mogen benadeeld worden.

Wij hebben wel oor naar het tweede argument.
Vandaar dat wij ons voorstel van decreet teruggetrokken hebben en het zullen aanpassen. Zal de meerderheid ons voorstel dan steunen of wordt het toch weer het traditionele ‘spel’ van meerderheid tegen oppositie?”

Hieronder vindt u de tekst, die Hannelore Goeman gebruikt heeft bij de toelichting van het ontwerp van decreet. (1)