Voorwaardelijke milieuvergunning voor schrootverwerkingsbedrijf

"Als gedeputeerde voor leefmilieu hou ik, bij het afleveren van een  vergunning, steeds sterk rekening met het standpunt van de betrokken gemeente/stad.", aldus Ludwig Vandenhove. "Zo ook nu met Dilsen-Stokkem naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag van het schrootverwerkingsbedrijf Van Hoef."

"Ik zal het dossier goed laten opvolgen, zeker omdat er signalen en klachten zijn dat het bedrijf huishoudelijke afvalstoffen (tegen betaling!) zou ontvangen.

Hieronder vindt u het persbericht.

Milieuvergunningsaanvragen van schrootverwerkingsbedrijf Van Hoef (Dilsen-Stokkem) slechts gedeeltelijk goedgekeurd

Het schrootverwerkingsbedrijf Van Hoef heeft twee milieuvergunningsaanvragen ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem: een voor de vestiging op de Teultelbergstraat (industrieterrein Lanklaar) en een voor de nieuwe vestiging op de Kruishoefstraat (industrieterrein Rotem).

Omwonenden van de Kruishoefstraat dienden diverse bezwaren in.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in haar advies rekening gehouden met deze bezwaren.

Schepen van milieu Koen Sleypen (sp.a): “In ons advies aan de provincie Limburg (klasse 2, dus gemeente geeft advies, de deputatie beslist) stelden wij dat er strikte afspraken gemaakt moeten worden rond de locatie waar activiteiten, die potentieel voor hinder kunnen zorgen, zullen uitgevoerd kunnen worden, met name aan de achterkant van de gebouwen.
De zone aan de kant van de woningen mag enkel gebruikt worden voor het stallen van volle of lege containers.
Hier mogen noch bulkopslag, noch mechanische bewerking plaatsvinden.
De meest hinderlijke activiteiten moeten plaatsvinden in de gebouwen. Ook moet er rond het bedrijf een aarden wal met groenscherm worden opgetrokken.

De exploitant houdt zich momenteel niet aan de voorschriften van de stedenbouwkundige vergunning. Daarom hebben we het provinciebestuur gevraagd om geen vergunning van 20 jaar of meer af te leveren, zoals dat meestal het geval is, maar een vergunning op proef voor een periode van 3 jaar.”

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a): “Ik hou altijd zoveel mogelijk rekening met de adviezen van de gemeenten. In dit dossier heb ik dat ook gedaan: op mijn voorstel heeft de deputatie deze voorwaarden overgenomen in de afgeleverde vergunning.
Het is nu aan de exploitant om zich aan de voorschriften te houden.

Ook het aannemen en verwerken van textiel, papier & karton, glas en  speelgoed is uitgesloten uit de vergunning.
De  inzameling van huishoudelijk afval is een taak van de overheid.
Hiervoor heeft de stad Dilsen-Stokkem afspraken met Kringwinkel Maasland. Kringwinkel Maasland zamelt dit op vaste tijdstippen in bij de inwoners van Dilsen-Stokkem.
Dit is een extra service die de stad aanbiedt aan haar inwoners.
Kringwinkel Maasland op haar beurt heeft een maatschappelijke doelstelling, onder andere tewerkstelling van doelgroepen, die het moeilijk(er) hebben op de arbeidsmarkt.
Als overheid is het belangrijk om daar maximaal op in te zetten, zeker in deze tijden waarin afval nog meer ‘big business’ wordt (onder andere berichten over gestolen oude kledij in en rond containers).

Ik zal vragen aan de stad en aan de milieu-inspectie dat zij nauwkeurig toezicht houden of de uitbater zich aan de voorwaarden houdt.

Hetzelfde vraag ik aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij van Vlaanderen (OVAM) voor wat het aangeleverde materiaal betreft.”

 

Zie onder andere Vergunning op proef voor schrootverwerker. Het Belang van Limburg, 25-03-2014, p. 26. Milieuvergunning met proef voor schroothandelaar. Het Nieuwsblad, 25-03-2014, p. 21. Njet voor afvalinzameling Van Hoef wegens ‘big business’. www.limburg-actueel.be, 24-03-2014.

Zie ook Geen milieuvergunning voor De Kiekoet in Hamont-Achel van 14-03-2014 op deze website.