Vrachtvervoer rond scholen verbieden? Akkoord!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Vrachtvervoer rond scholen verbieden? Akkoord!

De feiten: op woensdag 22 februari 2017 kwam een jonge Syriër met zijn fiets om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen aan de school in Sint-Andries, Brugge.
Juridisch-technisch is de chauffeur in fout, maar dat is onbelangrijk in deze beleidsdiscussie.
Het kind is dood!

Hierdoor kwam andermaal een debat op gang of het niet opportuun zou zijn om zwaar vrachtverkeer te verbieden bij het begin en het einde van  de school.

Mijn antwoord is duidelijk JA”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
In deze tijden van toenemend individualisme volstaat het niet meer om initiatieven te nemen, die stoelen op vrijwilligheid, afspraken of protocols.
Gemachtigde opzichters krijgen vaak met discussies of zelfs agressiviteit te maken.
Verplichte zone 30 rond de scholen? Ja, goed initiatief, maar het volstaat niet. Uit rondvragen blijkt immers dat het overgrote deel van de kinderen, die met  de fiets naar school komen, binnen een straal van 750 meter van de schoolpoort woont.
Als één van die kinderen een ongeluk heeft, gebeurt dat juist buiten de zone 30. (1)
(Groot)ouders, die hun kinderen met de wagen naar school brengen, willen zo dicht mogelijk bij parkeren. Ik geef het toe, een beetje oneerbiedig, maar wel de realiteit: als hun (klein)kind maar dicht bij de school kan afgezet worden.
Ik kan er na 18 jaar ‘burgervader’ is Sint-Truiden bijna een boek(je) over schrijven.

Uiteraard is de fundamentele oplossing om infrastructurele aanpassingen te doen en de openbare ruimte zo in te richten dat het veilig is, zeker voor kinderen. Het zou kinderen ook opnieuw toelaten meer buiten te spelen, zoals dat in mijn jeugd het geval was. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Bovendien is er op dat vlak al heel wat gebeurd en zijn er nog andere (belangen)groepen, die een ander idee hebben van hoe die openbare ruimte moet ingericht worden.
Inspraak is goed, maar niet als het leidt tot niet-beslissen.
Het wordt tijd dat de primaat van de politiek, zeker in dat soort discussies, terugkeert.

Uit een rondvraag blijkt dat twee op de drie gemeenten (63,2%) nog steeds niet denken aan een verbod op vrachtverkeer. (2)
Een doorslaggevend argument? De kilometerheffing.
Onzin: de kilometerheffing in Vlaanderen is pas ingevoerd sedert 1 april 2016.
Net alsof er daarvoor geen camions in de buurt van scholen kwam. Bovendien hebben diverse politici, ook wij vanuit de sp.a, erop gewezen dat dit aanleiding zou geven tot heel wat sluikverkeer.
Zolang we in een samenleving leven, waar ‘het systeem’ (lees geld), belangrijker is dan het menselijk aspect, blijven dit moeilijke discussies.
Dan gaat het bijna om een ethische, filosofische kwestie: wat is de waarde van een jong mensenleven?

Misschien verbazingwekkend: enkele dagen na dit ongeval is het debat stilgevallen.
Natuurlijk heeft dit te maken met de actuele media: iets is al snel geen (verkoopbaar) nieuws meer. Maar zou het eveneens kunnen te maken hebben met het feit dat het ‘maar’ over een Syrisch jongetje ging.
Gezien het toenemend racisme in onze samenleving zou het mij niet verbazen.

Er zijn nog andere lange(re) termijnoplossingen dan infrastructuuraanpassingen: de verkeersstromen aanpassen in de eigen gemeente, meer samenwerking tussen gemeenten, onder andere om de verkeersstromen aan te passen, vrachtwagens via hun GPS-systeem waarschuwen dat ze een school naderen, Europese regels om minder hoge cabines voor vrachtwagens te laten ontwerpen, etc.
Dat kan nog allemaal, maar als de diverse overheden geen beslissingen durven te nemen in afwachting van fundamentele oplossingen, is het hopeloos.
Die gaan pas gebeuren als ze geen andere mogelijkheden meer zien.

Dus: zo snel mogelijk, liefst voor heel Vlaanderen, het verbod voor vrachtwagens om nog in de buurt van  scholen te komen bij het begin en het einde van  de schooltijd. En als Vlaanderen niet durft, waar wacht mijn eigen stad Sint-Truiden op?”

(1) ’Vrachtverkeer rond scholen verbieden’. De Standaard, 23-02-2017, p. 2.
(2) Twee op de drie gemeenten denken niet aan verbod op vrachtverkeer. Gazet van Antwerpen, 24-02-2017, p. 2.

 

Zie ook Nieuw verkeerspark voor de provincie Limburg van 15-02-2017 en Bijkomende octopuspalen in Sint-Truidense schoolomgevingen van 18-09-2011 op deze website.