Vrijwillige gidsen op bezoek in Craenevenne

De officiële opening van Craenevenne is voorzien op vrijdag 21 maart 2014.

In afwachting krijgen een aantal bevoorrechte betrokkenen de kans om kennis te maken met de nieuwe huisvesting van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC).
Op donderdagnamiddag 7 november 2013 waren de vrijwillige gidsen te gast, die verbonden zijn aan het PNC.

Deze educatieve gidsen begeleiden scholen bij hun educatieve projecten. Voorbeelden hiervan zijn: natuurzoektocht, bosbiotoopprojecten en kortsmossenproject.
Ze begeleiden leerlingen zowel van  het basisonderwijs en het secundair onderwijs als van hogescholen.
De gidsen zijn actief in Craenevenne, het  domein Nieuwenhoven en in de Wissen.

De gidsen worden door het PNC zelf opgeleid. Velen van hen hebben ook de opleiding natuurgids gevolgd maar dit is geen must.
In totaal kunnen we beroep doen op 42 gidsen.

Het is steeds moeilijker om in deze tijden van toenemend individualisme vrijwilligers te vinden.
Ik ben deze gidsen dan ook zeer erkentelijk en dankbaar.
Zij zijn als het ware de ambassadeurs van het PNC.”, aldus gedeputeerde voor groen en milieu Ludwig Vandenhove.

Het PNC organiseert jaarlijks enkele activiteiten voor de gidsen.
Als afsluiting van het werkjaar  2013 is er geopteerd voor een bezoek aan het Creanevenne in plaats van een filmvoorstelling.

Zie onder andere de tekst van donderdag 24 oktober 2013: “Het Provinciaal Natuurcentrum verhuisd”

Tags: