"Waar klagen ze over?"

“Dit is geen uitspraak die ik gedaan heb, maar wel mevrouw Yvonne Matterne, die jarenlang bij de stad Sint-Truiden gewerkt heeft.
Momenteel verzorgt ze nog voor een stuk de officiële stadsrecepties.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.


Hoewel het geen uitspraak van mij is, kan ik er volmondig mee akkoord gaan.


En ik citeer mevrouw Yvonne Matterne: "Als ik nu discussies hoor over onder andere kinderopvang en andere mogelijkheden om vrouwen meer aan de slag te kunnen doen gaan dan kan ik daar alle begrip voor opbrengen. En het is ook maar goed dat die maatregelen genomen worden.
Vroeger, toen wij moesten thuis blijven om zelf voor de kinderen te zorgen en op te voeden, konden wij niet gaan werken en hadden we ook geen recht op stempelgeld en/of om het even welke uitkering.
Dit alles maakt eveneens dat we minder pensioenrechten opgebouwd hebben en nu minder pensioen trekken.
Dit wordt er nooit bijgezegd als er gepraat en/of gediscussieerd wordt over bijkomende kinderopvang en over bijkomende mogelijkheden voor vrouwen om actief te zijn op de arbeidsmarkt.
In feite zou dit, hoe moeilijk dat in de praktijk ook realiseerbaar is, op de één of andere manier moeten via het pensioen gecompenseerd worden."

“Beste Yvonne, u hebt groot gelijk!
Ook nogmaals bedankt voor al die jaren inzet bij de stad Sint-Truiden!”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

Dit is nog maar eens een voorbeeld dat het goed is om als politicus tussen de burgers te zijn en dat sommige ideeën en/of voorstellen echt aangebracht worden door de burgers zelf!

Tegenwoordig zijn er maatschappelijke en politieke discussies aan de gang om dit voor de huidige generatie zoveel mogelijk weg te werken via de zogeheten ‘afgeleide rechten’ (bijvoorbeeld de terugbetaling van de dokterskosten, een gezinspensioen of een overlevingspensioen).
Zulke afgeleide rechten zijn belangrijk om te vermijden dat gezinnen in de armoede verzeilen.