Wie handelt in wiens belangen?

“Ik vraag mij dat, samen met de sp.a-fractie in de Sint-Truidense gemeenteraad, inderdaad af rond het dossier van de handelszaken, die op Stayen gaan komen.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Gaat dit niet ten koste gaan van de handels- en horecazaken in de binnenstad?
Wat met de gratis parking in vergelijking met het centrum?
Waar is de kritische stem van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) ineens gebleven? Verdedigen zij wel de echt hardwerkende middenstander?
Wat gebeurt er met de bijdragen van de zelfstandigen binnen het centrum voor de vzw Trud’Or, terwijl de handelszaken op Stayen dit niet moeten betalen volgens de huidige bepalingen?
Er is in Sint-Truiden een Grote Markt en een Groenmarkt, wat kan een kunstmatige ‘Kleine Markt’ daar nog qua meerwaarde aan bieden? Is dit net geen concurrentie?
Gaan binnenkort alle interne en externe evenementen in Sint-Truiden op Stayen door, ten minste voor wie dit nog kan betalen?”.
Etc.

Blijkbaar zijn de antwoorden op al deze vragen niet belangrijk voor CD&V en Open Vld en bij uitbreiding voor UNIZO. Voor ons als sp.a wel.

sp.a-fractieleider Filip Moers heeft hierrond een perstekst verspreid.
U vindt deze hieronder.

“Maar zelfs zoiets belangrijks voor de verdere ontwikkeling van de handel in de binnenstad en bij uitbreiding voor gans Sint-Truiden haalt nauwelijks de plaatselijke pers.
De boycot van de lokale media van sp.a Sint-Truiden blijft doorgaan, ook na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.
Is dit nog objectieve journalistiek? Neen, dit is het woord journalistiek zelfs onwaardig.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Perstekst:
Uitbreiding handelscomplex Stayen: stadsbestuur negeert opnieuw belangrijk ONGUNSTIG advies

Situering

Eind juli bracht Open Vld schepen Pascal Vossius het nieuws dat het schepencollege de sociaal economische vergunning heeft verleend voor een netto handelsoppervlakte van 9.279 m².

In het totaal zullen er 16 commerciële handelspanden in gebruik worden genomen. De reeds bestaande handelszaken  Tom & Co (toebehoren voor huisdieren), Toy  Champ (speelgoed), Game Mania (videoapparatuur) en Eldi (huishoudtoestellen) krijgen versterking met supermarkten Albert Heijn (netto verkoopoppervlakte 1.485 m²) en Lidl (netto verkoopoppervlakte 1.040 m²). Daarnaast komt er ook nog een apotheek. De 8 overige commerciële ruimtes zijn nog niet gekend of blijven nog even geheim.

Bij de handelaars in het  centrum is de vrees voor concurrentie tussen de winkels uit het centrum en die van Stayen groot en ook terecht.

Nieuws

En dan komt het NEGATIEF advies van NSECD, het Nationaal Sociaal-economisch Comité voor de Distributie dat ressorteert onder de FOD (Federale overheidsdienst) Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Het advies van dit 11-koppig comité met afgevaardigden uit de Serv Limburg, FOD Mobiliteit, FOD Economie, Vlaams Gewest, HRZKMO (Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO), FOD Werkgelegenheid en Geïntegreerde Handel hebben op 5 juni 2013 een negatief advies verstrekt.

Vooreerst stelt dit comité zich de vraag of de studie i.v.m. mobiliteit wel relevant is, aangezien men zich heeft gebaseerd op gegevens uit 2008. Ook is er geen inschatting gemaakt van het aantal bezoekers en zijn er grote twijfels of de bestaande verkeersinfrastructuur de bezoekersstroom zal kunnen verwerken. Uiteraard kan men van dit comité ook niet verwachten dat ze ‘carte blanche’  geeft en wordt in het advies de opmerking gemaakt dat van een aanzienlijke oppervlakte (8 van de 16 commerciële ruimtes met een netto verkoopoppervlakte van 4.421 m² ) nog geen gegevens beschikbaar zijn. En zeker niet onbelangrijk stelt men zich de vraag over de waarborgen van de aanvrager om de handelskern van Sint-Truiden te beschermen onder andere over het gemengde totaalaanbod van grootte van de winkels en de assortimenten.

Dit advies versterkt het standpunt dat de sp.a-fractie al lang verkondigt. Dit nieuw commercieel centrum, aan de rand van de stad, wordt een drama voor het echte centrum. Ook de horeca (terrasjes) op de “Kleine Markt” (what’s in a name) in het hart van dit winkelcentrum, zal een perfecte aanvulling zijn maar ongetwijfeld ook zware concurrentie betekenen voor de horeca rond de Grote Markt.

Het stadsbestuur van zijn kant koos ervoor dit advies te negeren en onder tafel te vegen.

En wat zegt UNIZO Sint-Truiden?

Een opmerkelijke koerswijziging van UNIZO Sint-Truiden. In de pers lezen we eerst neen en daarna ja. Men zou bijna geloven dat bepaalde schepenen in Sint-Truiden beschikken over bijzondere gaven,  namelijk adviezen wijzigen zonder dat er iets wijzigt aan het concept. Of toch, na enig lobbywerk bij de minister van mobiliteit Hilde Crevits, wordt er klaarblijkelijk een bedrag voorzien om in de toekomst aan Stayen nog wat infrastructuurwerken uit te voeren.  Dit zal echter aan het fundamenteel probleem geen oplossing bieden maar was blijkbaar wel voldoende om Unizo Sint-Truiden overstag te laten gaan want volgens de woordvoerder van  Unizo Sint-Truiden heeft het aangepast advies te maken  met het feit dat de bereikbaarheid van de binnenstad niet in het gedrang komt, met de capaciteitsverhoging van het hotel Stayen en een grote feestzaal (feestzaal Manège moest verdwijnen in het centrum).                                                                                                                                                                                                                                                                                 
“Ik die dacht dat de ‘core business’ van deze organisatie toch iets verder ging, zoals o.a. de belangen  verdedigen van de kleine zelfstandigen”  aldus sp.a-fractieleider Filip Moers.

“Als de vergunningverleners er toch van uitgaan dat het nieuwe handelscomplex aan Stayen een meerwaarde zal betekenen voor de handel in de kern van onze stad, dan zal dat omgekeerd ook zo wel zijn. Laat dan deze handelaars aan Stayen de jaarlijkse bijdrage aan Trud’Or betalen zodat de kleine middenstander in het centrum hiervan kan ontlast worden”, voegt Filip Moers er nog aan toe.  

Adviezen

Wij betreuren het dat CD&V en Open Vld over dit ongunstig advies met geen woord hebben gerept. Het is bovendien ook een traditie geworden dat dit nieuwe beleid negatieve adviezen stelselmatig in de wind slaat met alle consequenties tot gevolg. sp.a Sint-Truiden blijft ijveren voor een open, weloverwogen beleid, gebaseerd op gedegen adviezen. Wij houden het voor u in het oog!

Zie ook Moest de stadsfeestzaal ‘Manège’ dicht? van 27-04-2013, Adviezen compleet negeren! van 04-06-2013 en Zwembad Sint-Truiden onbetaalbaar voor de Truienaar: sp.a zei het al in 1995 en eerder! van 09-07-2013 op deze website.