Wordt Limburg een exploitatiegebied van Antwerpen?

“Ik hoop van niet, maar het is wel één van de vier toekomstscenario’s, die TommorowLab (1) uitgewerkt heeft op vraag van de Limburgse deputatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voor mij is die oefening onbegrijpelijkIk had die bedenking ook al toen ik zelf nog gedeputeerde was, en met mij een aantal collega’s, en toch wordt er nu mee doorgedaan. 

Er worden vier uitéénlopende mogelijke toekomstscenario’s van 4keerLimburg2040 ontwikkeld.
Het gaat om: Transitiestad Limburg, Exploitatiegebied Limburg, Vlaams Toscane en Groeregio Maas-Rijn.
Om zogezegd een houvast te hebben voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Limburg, wordt deze toekomstverkenning uitgevoerd.
Deze toekomstverkenning zou het mogelijk moeten maken om een toekomstbestendig Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL) te schrijven.
Een overheid moet vooruitkijken, maar tussen vooruitkijken en theoretische modellen is voor mij een groot verschil. En wat mij betreft, valt die qua kostprijs zeer dure oefening onder theoretische modellen.

Antwerpen slorpt nu al zoveel middelen op in Vlaanderen, vaak ook ten koste van Limburg, dus is het politiek erg onverstandig om één van de scenario’s te laten draaien rond Limburg als exploitatiegebied van Antwerpen. Zo geven we onze tegenstanders net de pap in de mond in plaats van ons te verzetten tegen de gang van zaken, waarbij er verhoudingsgewijze teveel middelen naar Antwerpen en de Vlaamse ruit (tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) gaan en te weinig naar Limburg.

En dan altijd maar die dure privé-firma’s.
In plaats van de know-how zelf bij de overheid te verwerven via eigen personeel gebeurt net het tegenovergestelde.
Afdankingen of minimum een aanwervingsstop bij de meeste overheden, terwijl de private firma’s met veel geld gaan lopen.
De meeste van die afgeleverde rapporten komen ergens in een kast terecht om er meestal niet meer uit te komen.
Gelukkig soms, ik hoop dat nu ook voor deze toekomstverkenning.”

Foto: welklimburgwiljij.be

">