Z33-Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur

“Volgend jaar zijn er verkiezingen voor alle bestuursniveaus, ook voor Vlaanderen.
Tijd dat Limburg zich voorbereidt om inhoudelijk rond een aantal dossiers over de democratische partijgrenzen heen akkoord te geraken om ze in Brussel gaan te verdedigen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Goede voorbeelden hiervan zijn cultuur en Z33-Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur in Hasselt, kortweg Z33, Bonnefantenstraat 1.

Tot 2018, toen het provinciale niveau nog de bevoegdheid cultuur had, werden door de provincie Limburg heel wat financiële middelen in het cultuurbeleid gestopt.
Nu moet dat geld van Vlaanderen komen. Zo is Z33 eind vorig jaar pas opgevist in de tweede Vlaamse subsidieronde.

Ik ben het eens dat kunst, die gesubsidieerd wordt een zekere kwaliteit moet hebben, dat staat buiten kijf. Maar ik twijfel er niet aan dat Limburg en Limburgse kunstenaars niet moeten onderdoen voor andere provincies. Dus lijkt het mij logisch dat Z33 voldoende geld krijgt vanuit Vlaanderen om als kunstenhuis de trekkersrol voor actuele kunst te spelen in Limburg.
Waarom moet dat altijd opnieuw bewezen worden door om de zoveel jaar een dossier in te dienen? En wie beoordeelt dat dan? Zogezegd objectieve jury’s, waar weinig of geen Limburgers inzitten en zo is de cirkel rond.
Limburg heeft daar gewoon recht op.
Die financiering zou structureel moeten zijn.

Z33 moet zich nog meer profileren als een Limburgse instelling.
De provincie Limburg beschikt over een unieke collectie van kunstwerken. (1)
Waarom niet regelmatig een tentoonstelling opbouwen rond een bepaalde Limburgse kunstenaar om drempelverlagend te werken?
Waarom niet één keer per jaar inzetten op jonge Limburgse kunstenaars om ze zo een platform te geven?
Waarom niet de link maken met meerdere Limburgse gemeenten, die initiatieven nemen qua actuele kunst? Nu is dat enkel met Hasselt en Genk het geval.
Het zijn maar enkele suggesties.

In andere provinciehoofdsteden is er telkens minimum één volwaardig museum.
Wij verdienen dat als Limburg evengoed.”

www.Z33.be