Zes maanden preventieve schorsing voor financieel directeur Sint-Truiden

“Eindelijk”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“cd&v -gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans had dat onmiddellijk kunnen doen en ter bekrachtiging voorleggen tijdens de volgende gemeenteraad van maandag 26 september 2022.

Maar alles samen heeft de door de gemeenteraad opgerichte deontologische commissie, met drie VOORUIT-vertegenwoordigers, goed werk geleverd. (1)

Dit is natuurlijk pas een eerste stap in de onderzoeken, die wij als VOORUIT gevraagd hebben.
Er is nog de doorlichting door Audit Vlaanderen en er is de klacht bij het parket Limburg met burgerlijke partijstelling door de stad Sint-Truiden.

Als VOORUIT willen wij dat de onderste steen in deze affaire(s) bovengehaald worden.
De burgers hebben daar recht op
.

Wie is er allemaal bij betrokken en/of was ervan op de hoogte?
Wie heeft eventueel genoten van welke voordelen?
Welke lokale politici waren ervan op de hoogte of moesten er omwille van hun functie van op de hoogte zijn?

Daarnaast blijven wij aandringen op een grondige externe doorlichting van de gemeentelijke financiën van de stad Sint-Truiden.
Hoe zeker kunnen we zijn van de cijfers, die ons steeds op de gemeenteraad voorgelegd worden als er zulke zaken (‘affaires’) kunnen gebeuren door de financieel directeur zonder dat de opéénvolgende schepenen van financiën op de hoogte zouden zijn?
Er zijn ambtelijke verantwoordelijkheden, maar ook politieke: alle elementen moeten boven komen.

Wordt vervolgd.”