Zo geraak je (als politicus) ergens ongewild tussen...

De oppositiepartijen in Diepenbeek - De Andere Aanpak in Diepenbeek (DAAD), Groen en sp.a - hebben gezamenlijk een klacht ingediend (bij het parket) tegen de burgemeester, de schepenen, de gemeentesecretaris en de provinciale dienst Water en Domeinen.
Ludwig Vandenhove is bevoegd gedeputeerde voor de dienst Water en Domeinen.

Wat is er aan de hand?
Bij de besluiten over de overdracht van de Paanhuisbeek van de gemeente naar de provincie Limburg zou er schriftvervalsing gepleegd zijn.

"Volgens mij hebben de provinciale ambtenaren in Diepenbeek gehandeld, zoals in de talrijke andere dossiers bij de overdracht van waterlopen in andere gemeenten", zegt Ludwig Vandenhove. "Niets aan de hand dus, maar het is aan het onderzoek om dat uit te wijzen.

Ik neem de oppositiepartijen in Diepenbeek niets kwalijk. Zij moeten immers hun rol spelen. Bovendien heb ik de gewoonte mij niet in de lokale politiek van andere gemeenten te mengen.
Ik ben voor sterke lokale autonomie en respecteer die dan ook ten volle.

Inhoudelijk stel ik wel vast dat de gemeente Diepenbeek jaren nagelaten heeft de nodige handhaving te doen (overheen en/of te dichtbij gebouwd).
Wetten, decreten, gemeentelijke beslissingen en reglementen hebben maar zin als ze ook effectief gecontroleerd worden.
Anders kunnen ze beter afgeschaft worden."

Hieronder vindt u de artikels, die hieromtrent in Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws van zaterdag 4 en zondag 5 juli 2015 zijn verschenen, alsmede het persbericht met de reactie van de gemeente Diepenbeek en de provincie Limburg.

Zie onder andere Provincie en gemeente ontkennen schriftvervalsing ten stelligste. Het Belang van Limburg, 07-07-2015, p. 23. Provincie: "Niks mis in dossier Paanhuisbeek". Het Laatste Nieuws, 07-07-2015, p. 15.

Zie ook Provincie Limburg neemt waterlopen over van 19-12-2013 op deze website.