oktober 2015

Hoop doet leven!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

PLOT in Fire Forum

In het oktobernummer (nummer 49) van Magazine Fire Forum  wordt er ruim aandacht besteed aan het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Zuiddag - Work for Change

Op donderdag 22 oktober 2015 was het weer Zuiddag - Work for Change.

Bezoek aan Kopenhagen

Van zondagavond 18 oktober 2015 tot en met dinsdagavond 20 oktober 2015 bracht een afvaardiging van de Limburgse Cleantech-community (ondernemers, onderwijsmensen, wetenschappers en politici) een bezoek aan Kopenhagen.

(Dieren)vakbond

Ik vergelijk mijn relatie met Global Action in the Interest of Animals (GAIA) met mijn relatie tot de vakbond, waar ik al jaren lid van ben en aan wiens acties ik regelmatig deelneem.

 

Daarom ben ik niet altijd en niet met alles wat ze doen akkoord.

 

Uiteindelijk is GAIA ‘een vakbond voor de dieren’.

Weer NJET!

De CD&V-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden heeft weer NJET gezegd op het bijkomend agendapunt dat de sp.a-fractie afgelopen maandag 19 oktober 2015 op de gemeenteraad gebracht heeft.

Verenigde Commissies bezoeken Natuurhulpcentrum in Opglabbeek

Op zaterdagvoormiddag 17 oktober 2015 bezochten de Verenigde Commissies van  de Limburgse provincieraad onder leiding van gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Nieuwsbrief nr. 3

Op maandag 19 oktober 2015 werd digitale nieuwsbrief nr. 3 van Ludwig Vandenhove verstuurd.

VARIA IN KANTWERKEN

Op zaterdagnamiddag 17 oktober 2015 opende gedeputeerde Ludwig Vandenhove de tentoonstelling 'VARIA IN KANTWERKEN' in de Kantsite Zusters Ursulinen in Sint-Truiden (Clockemstraat 5A).

Proclamatie Limburgse brandweerschool

Op vrijdag 16 oktober 2015 vond in Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 in Genk de diploma uitreiking plaats van de Limburgse brandweerschool.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in Sint-Truiden

Op vrijdag 16 oktober 2015 was Global Action in the Interest of Animals (GAIA)-voorzitter Michel Vandenbosch aanwezig in het koninklijk atheneum (KA) in Sint-Truiden (Tichelrijlaan 1) voor de finnissage van de tentoonstelling 'De XII werken van GAIA'.

Kunst in de openbare ruimte

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

De schuld van de Socialisten

“Als – althans volgens N-VA en MR – alles wat fout loopt in dit land de schuld is van de socialisten, dan is het evengoed waar dat alles wat wel goed is in dit land de verdienste van de socialisten is. En wanneer we eerlijk zijn met onszelf, is er nog altijd veel goed in dit land.” – Eric Donckier (1)

Pagina's