augustus 2016

Belachelijk!

Zo reageert gedeputeerde Ludwig Vandenhove op het nieuws dat er in België slechts 81 geregistreerde drones zouden rondvliegen. (1)

Sint-Truiden peukvrij

"Ik ben aangenaam verrast door de campagne aan de kust tegen peuken ('Laat je peuken niet stranden')", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Grond illegaal gestort

"Ook de stad Sint-Truiden doet compleet geen handhaving qua milieu en ruimtelijke ordening", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Straffen! (1)

"Racisme moet veel harder aangepakt en bestraft worden.
Er is een wet, ze moet gewoon consequent en systematisch toegepast worden!

 

En dat de sociale media meer zouden moeten gecontroleerd worden, heb ik al tot vervelens toe gezegd.
Vandaag vindt deze stelling bijval na het dodelijke ongeval van de 15-jarige Marokkaanse Belg Ramzi Mohammad, maar hoe kort gaat het duren vooraleer die discussie weer stilvalt?  

 

De taal van sommige politieke partijen en politici is hier ook niet vreemd aan. (2)

Biodiversiteitssubsidies voor negen bijenprojecten

De provincie Limburg trekt dit jaar 90 819 euro uit voor negen projecten, die bijdragen aan het behoud en het herstel van de Limburgse biodiversiteit.

Ruilverkavelingsakte Jesseren (Borgloon) ondertekend

Op donderdag 28 juli 2016 werd officieel de ruilverkavelingsakte ondertekend in de abdij Mariënhof in Colen (Jesseren/Borgloon).

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was erbij.

Marcel Daniëls weg als ambtenaar ontwikkelingssamenwerking

Marcel Daniëls heeft na 10 jaar afscheid genomen als ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking bij de stad Sint-Truiden.

Aanpak klimaatproblematiek: prioriteit voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen

Ignace Schops, onder andere klimaatambassadeur van Al Gore en directeur van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), zei in het nieuws van Televisie Limburg (TVL) op vrijdag 22 juli 2016 dat de politiek echt prioriteit moet maken van de aanpak van de klimaatproblematiek.

Pagina's