juli 2017

30 000 euro provinciale subsidie voor erosiedammen in Gingelom

"Wij blijven als provincie Limburg inzetten op de bestrijding van wateroverlast", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.  

Naïef

“Ik ben graag zo naïef te denken dat we de wereld zullen redden.” – Walter Zinzen (1)

 

Milieuvergunning met voorwaarden voor opvullen voormalige groeve in Zutendaal

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op donderdag 6 juli 2017 de milieuvergunningsaanvraag van nv Hermaco (Geistingen 102 A te Kinrooi) goed voor de opvulling van een voormalige groeve in Zutendaal, Molenblookstraat 58.

 

Stiltelabels

“Stiltelabels zijn vaak nog een onbekend gegeven”, aldus gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Ik heb gevraagd aan het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) om er wat meer bekendheid en ruchtbaarheid aan te geven. Burgers hebben in onze steeds ‘snellere’ samenleving alsmaar meer behoefte aan stiltemomenten.

 

7de staatshervorming: neen!

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag op 11 juli 2017 heeft minister-president Geert Bourgeois gepleit voor een verdere staatshervorming. (1)

 

Meer kinderboerderijen

"Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in kinderboerderijen", zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove. "Zo zouden kinderen op jonge leeftijd al kunnen leren hoe ze diervriendelijk met dieren kunnen omgaan."

 

'Land van 1.001 vijvers wordt in ere hersteld'

Dat is de titel van een bijdrage in Het Belang van Limburg van woensdag 12 juli 2017 (p. 23) over De Wijers.

 

Weg met de plastic zakjes!

"Plastic is een grote vervuiler", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. "Plastic zakjes zouden dan ook best verboden worden."

 

 

 

Delegatie Chinese provincie Guangdong op bezoek in Limburg

De provincie Limburg heeft sedert 2015 een jumelage met de Chinese provincie Guandong.
Van vrijdag 7 tot en met zaterdag 8 juli 2017 was er een officiële delegatie op bezoek in Limburg.

 

De unieke collectie van Willy Motmans

De heer Willy Motmans, die jaren fietsenhersteller geweest is in Sint-Truiden, bezit een unieke collectie van merkplaatjes, historische fietsen, historische fietslampen en allerlei andere fietsaanhorigheden.
Alles staat nu bij hem thuis (Gorsemweg 120 in Sint-Truiden). 

 

Terrasfilms in Sint-Truiden

Maandag 31 juli 2017 starten de inmiddels traditionele terrasfilms in Sint-Truiden.

 

Ecologisch herstel Herkebeek

“Als provincie Limburg proberen we de bestrijding van wateroverlast en de aanpak van de toenemende droogte maximaal te combineren met positieve effecten op de natuur”, zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove. 

(On)dankbaarheid?

De mensen praten vaak over wat ze niet hebben, zelden over wat ze wel hebben.

 

Als ze het over de overheid en de politiek hebben, is het nog erger: ze zien eerder wat er niet gebeurt in plaats van wat ze wel allemaal terugkrijgen voor hun belastinggeld.

 

(On)dankbaarheid?

 

Pagina's