januari 2018

Nieuwsbrief vzw Dubolimburg

De vzw Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg) verspreidt geregeld een digitale nieuwsbrief.

 

Tags:

Stopt LRM definitief met de plannen om steenkoolgas te ontginnen?

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) zou de plannen om eventueel steenkoolgas te ontginnen in de Limburgse onderlagen (van de frigo) in de diepvries steken.

 

Tags:

E-zine dierenwelzijn

 Het volgende nummer van de digitale nieuwsbrief vanuit de provincie Limburg rond dierenwelzijn is verschenen.

 

Tags:

Knieprothesen

Na de aanval op werklozen, (brug)gepensioneerden en arbeidsongeschikten zijn nu precies de bejaarden aan de beurt.

 

Tags:

Begroting stad Sint-Truiden ontspoort!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

Akkoord met Gouverneur Herman Reynders

Op woensdag 10 januari 2018 vond  de traditionele nieuwjaarsreceptie van de provincie Limburg in het provinciehuis, Universiteitslaan 1 in Hasselt plaats.
Het is de gewoonte dat de Gouverneur de gelegenheidstoespraak houdt.

 

Tags:

Minister volgt Limburg

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft sp.a-Vlaams parlementslid Rob Beenders gelijk gegeven in verband met de gebrekkige mobiliteitscijfers voor Limburg in functie van de CO2-uitstoot.

 

Waarom geen levenslang verbod op het houden van huisdieren?

Dierenbeul Willy Vangilbergen is weer maar eens veroordeeld om 3 jaar geen dieren te houden.

 

Nieuwjaarsreceptie sp.a Sint-Truiden

Het bestuur van sp.a Sint-Truiden nodigt iedereen uit op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zondag 21 januari 2018 om 10.30 u. het parochiaal centrum De Kajaan, Grevensmolenweg 34 in Sint-Truiden.

 

Democratie

Si une personne est intouchable en démocratie, c’est qu’il n’y a pas de démocratie.” - Michel Henrion, communicatie-expert (1) (2)

 

Tags:

Overstromingszone Hoenshoven werkt

De provincie Limburg test momenteel de recent aangelegde overstromingszone langs de Herk in Hoenshoven (Borgloon).

"En ze werkt", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.

 

Riviervisserij: ook geen handhaving

"Ik blijf het herhalen: er is veel te weinig handhaving in België en Vlaanderen. De cijfers voor de handhaving op het vlak van riviervisserij bevestigen dat ook weer."

 

Nieuwjaarstoespraak personeel 2018

Op vrijdag 5 januari 2018 vond de traditionele nieuwjaarsreceptie voor het provinciepersoneel plaats in Hangar58,  Herkenrodeplein 5 in Genk.
Gedeputeerde van Personeel Ludwig Vandenhove hield de gelegenheidstoespraak.

 

Pagina's