januari 2019

Meer éénvormigheid in de snelheidsbeperkingen: duidelijker voor de burger

Tijdens de gemeenteraad van maandag 28 januari 2019 heeft gemeenteraadslid Filip Moers via een bijkomend agendapunt namens de sp.a -fractie gepleit voor éénvormigheid van de snelheidsbeperking tot 50 kilometer in de Grote Vinnestraat in Duras.

"Nu zien de weggebruikers vaak door het bos de bomen niet meer", zei Filip Moers.

Eénzaamheidsplan: sp.a blijft waakzaam!

oude man kijkt uit raam

"Er is nu wel een schepen van éénzaamheid in de persoon van Pascy Monette (Open Vld), maar waar zijn de concrete plannen voor een echt beleid?", vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

Gouden Erepenningen 2018

Op woensdag 30 januari 2019 werden in het Vlaams parlement de Gouden Erepenningen 2018 uitgereikt.

Dit jaar was het thema Natuur en Milieu.
Voormalig gedeputeerde Ludwig Vandenhove was erbij.

Slappe kost

“Ik heb het over het interview van de nieuwe Limburgse deputatie in de weekendeditie van Het Belang van Limburg van zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019”, zegt gewezen gedeputeerde en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.  “Je kan toch op zijn minst verwachten dat een nieuwe deputatie met een beleidsvisie komt, los van de technische documenten, die nodig zijn in het kader van de Beheers- en Beleidscyclus (BBC).

Tags:

Kijk niet naar mijn daden...

De N-VA onthield zich tot nu toe altijd bij de behandelingen van het verslag van de gemeenteraden in Sint-Truiden.
Reden: de te beknopte verslagen sinds de live streaming.
Nu ze in de meerderheid zitten, keuren ze ze goed.

 

"We vinden ze nog altijd niet goed, maar in de meerderheid keuren we ze goed", zei schepen Jelle Engelbosch tijdens de gemeenteraad van maandag 28 januari 2019.

 

Dat belooft voor het bestuur van de stad Sint-Truiden tijdens de komende 6 jaar. 

Terug bomen op de Grote Markt in Sint-Truiden!?

De 1.300 leerlingen van de Truiense klimaatmars op vrijdag 25 januari 2019 willen het en wij als sp.a Sint-Truiden willen het al langer. Wij hebben ons er trouwens altijd sterk tegen verzet dat de bomen weggingen.

Geen sierduiven meer bij huwelijksplechtigheden

bruidspaar met koppel witte duiven in handen

Dat heeft sp.a Sint-Truiden voorgesteld tijdens de gemeenteraad van maandag 28 januari 2019 bij monde van gemeenteraadslid Eddy El Herbouti.

Ondanks de (eerdere) belofte om het voorstel te onderzoeken, antwoordde schepen Ingrid Kempeneers afwijzend.

Waar is De Tochtgenoot gebleven?

Het jeugdcentrum De Tochtgenoot, Trudobron 20 in Sint-Truiden is nu ingenomen door Het Klokhuis van de vzw Habbekrats.

De vzw Habbekrats is een autonome en onafhankelijke jeugddienst.

Joke (Schauvliege) toch!

"Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege geeft, ondanks de negatieve beslissing van mij als toenmalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en het negatief advies van de gemeente Kortessem, een vergunning voor de mest- en biogasinstallatie van Energy Wauters", zegt sp.a -provincieraadslid Ludwig Vandenhove. (1)

(Niet) geloven

"Geloof mij niet, denk zelf na". (1)

 

(1) Filosoof Etienne Vermeersch (1934-2019)

 

"Binnen tien jaar koerst de jeugd hier niet meer"

Dat is de titel van een interview in Het Belang van Limburg van donderdag 24 januari 2019 met Victor Pennings van de teloor gegane Trofee van Haspengouw in Aalst (Sint-Truiden). (1)

"Dat is erg voor de toekomst van de wielersport in België en Vlaanderen, maar evenzeer voor het dorpsleven en het buurt- en wijkgebeuren", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove. "Immers, zo een wielerwedstrijd brengt 'leven in de brouwerij'.

GAS: provinciaal kader is er!

"Ik blijf een grote voorstander van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)", zegt gewezen gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove.

"Een lik op stuk-beleid: wie iets verkeerd doet, kan onmiddellijk aangepakt worden (bijvoorbeeld afval achterlaten of geluidsoverlast).

Tags:

Steunpunt integriteit: geen goede zaak

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten richt een 'steunpunt integriteit' op. (1)

De bedoeling is om lokale politici duidelijk te maken wat mag en wat niet mag, bijvoorbeeld bij het krijgen van geschenken en/of bij het behandelen van vragen voor een gunst of bij sociaal dienstbetoon.

Pagina's