november 2019

Sint-Truiden: graag respect voor het openbaar domein

“Op de hoek van Terbiest en Meigaar staat al sedert eind juni 2019 een nadar met een spandoek.
Nu zijn we eind november 2019 en die staat er nog”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Inmiddels is er niets gebeurd.

Grote hervorming openbaar vervoer: stop ermee!

Vlaams minister van Openbaar Vervoer Lydia Peeters stelt de hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen uit met een jaar. 
Burgers zullen de auto maar langs de kant laten als ze voldoende kwalitatieve en betaalbare alternatieven hebben via het openbaar vervoer.

Strijd tegen racisme opvoeren!

Wat moet er nog gebeuren vooraleer politie en parket ambtshalve beginnen op te treden tegen de dagelijkse uitingen van racisme op sociale media?
Is het toenemend racisme in onze maatschappij niet stilaan een echte prioriteit aan het worden?
Er moet een echte pakkans komen!
Tijd voor echte actie tegen de stijgende onverdraagzaamheid!

De (Vlaamse) overheid moet kapot!

In totaal zullen er 1 440 personeelsleden afvloeien bij Vlaamse diensten en instellingen tijdens de legislatuur van de huidige Vlaamse regering van N-VA-CD&V-Open Vld (tot eind 2024).
Het gaat om een besparing van 74 880 000 euro. (1)

Multidisciplinaire oefenhal PLOT officieel geopend

“Het doet altijd goed om als politicus te merken dat projecten, die je in gang gezet hebt, effectief afgewerkt worden."
Ik hoop dat ook de rest van de plannen voor de uitbouw van een totale veiligheidscampus in Zwarberg (Genk) aan de Horizonlaan 42 uiteindelijk zullen doorgaan.
Het totale veiligheidsgebeuren en zeker het personeel van de politie en de brandweer en het ambulancepersoneel hebben daar nood aan.

Graag een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid

“Ik zou graag weten hoeveel Vlaamse leerkrachten er les geven in Nederland.
Blijkbaar beschikt Vlaanderen niet over deze cijfers.
Hoe kunnen we nu een bepaald grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid voeren als
we zelf niet over zulke elementaire cijfers beschikken?"

Klimaat

Eigenlijk heeft België een nationaal pact nodig waarin de ernst van de toestand erkend wordt.

Vergelijk het met het sociaal pact na de Tweede Wereldoorlog. (1)

Lage Emissie Zone (LEZ): ja, maar

Heel wat gemeenten en steden hebben blijkbaar plannen om iets te doen rond een LEZ.Sint-Truiden ook.
Een klimaatdebat moet sociaal en rechtvaardig zijn.
Waarom zouden we in Limburg geen werk maken van één LEZ?

Subsidies OPEN ruimte: (kwalitatief) voldoende?

De Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor de gemeenten met het oog op het behoud van de OPEN ruimte.
“Een goede beslissing, maar onvoldoende m te kunnen spreken van een goede beslissing voor het aandeel natuur in de OPEN ruimte.
Het risico bestaat dat gemeenten geld enkel gaan gebruiken om hun begroting op te smukken. Of de OPEN ruimte er beter van wordt of er minder OPEN ruimte zal verloren gaan, is maar zeer de vraag.
OPEN ruimte zegt iets over OPEN ruimte in algemeenheid, niets over (hoeveelheid) kwaliteitsvolle natuur.
En kijk naar Nederland.
Daar vindt de roep om rekening te houden met de natuur bij het maken van keuzes (‘What’s in it for nature?) in meerdere beleidssectoren steeds meer een gewillig oor.
Door hoogwaardige natuur voorop te stellen, ontstaat een kettingreactie van positieve effecten, waaronder het binden van stikstof en vastleggen van CO2, bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van de volksgezondheid.

Overbouw van appartementen

“Waarom zouden we dat in Sint-Truiden ook niet doen?”
“De openbare ruimte is van iedereen, dus is het niet meer dan logisch dat een private ondernemer of een private firma, die er geld op verdient, daarvoor de rekening krijgt."

Minister-President verandert van gedacht

Toen Jan Jambon nog federaal minister van Binnenlandse Zaken was, was hij voorstander om de basisopleiding voor de politie in het reguliere onderwijscircuit onder te brengen.
“Nu hij minister-president van de Vlaamse regering is, is er geen letter meer van terug te vinden in het Vlaams regeerakkoord”.

Een idee

Een idee kan de wereld veranderen. Wees naïef genoeg om je niet door praktische bezwaren te laten tegenhouden. (1)


 

Warm Winterfeest

Warm Winterfeest

Sp.a Sint-Truiden organiseert een "Warm Winterfeest".

Affiche warm winterfeest

Sp.a blijft een warme partij in deze kille en koude tijden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Iedereen is van harte welkom.”

Tags:

Pagina's