mei 2022

Teveel toevalligheden om het te geloven

“Wat denk je van de volgende situatie?”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Een personeelslid werkt halftijds op het kabinet van cd&v-burgemeester Veerle Heeren. Betrokkene werkt ook fulltime in een kaderfunctie bij een belangrijke sociale organisatie. Bovendien is de persoon in kwestie cd&v-voorzitter in Sint-Truiden.

Nieuwsbrief nr. 137

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Ik begrijp de jonge boer(innen)(en), maar …

Op woensdag 18 mei 2022 heeft de Groene Kring, de jongerenafdeling van de Boerenbond (BB), actie gevoerd aan het Vlaams parlement tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering.

“Ik ben ook langs geweest”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik begrijp hun standpunt dat zij minder toekomst hebben binnen de landbouw als het stikstofakkoord erdoor komt. Maar de vraag is vooral of zij daarvoor moeten komen aankloppen bij de huidige politieke generatie.

Diefstallen in de landbouwsector

Geen enkele maatschappelijke sector blijft gespaard van diefstallen en inbraken, ook de landbouwsector niet.

“Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en voormalig minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits (cd&v) over beschikbare cijfers en over welke maatregelen eventueel genomen worden om dit soort voorvallen te vermijden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waarom geen slimme vuilniswagens in Vlaanderen?

In Wallonië is er een proefproject waarbij vuilniswagens, die op vaste tijdstippen in elke (deel)gemeente komen, ingeschakeld worden om allerhande nuttige informatie te verzamelen.

“Ik denk onder andere aan metingen over de luchtkwaliteit, de toestand van de wegen, voet- en fietspaden, de evolutie van het weer, de straling van elektromechanische golven, enzovoort. Met andere woorden, belangrijke parameters, waarmee in het gemeentelijk beleid rekening kan gehouden worden”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Geen verhoging van de ligdagprijzen in openbare woonzorgcentra Sint-Truiden!

“Dat is wat wij als VOORUIT Sint-Truiden bepleiten”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove.

Wij vinden niet dat Zorgbedrijf Sint-Truiden de ligdagprijzen kan verhogen.(1) Bovendien is het onze overtuiging dat er een Vlaamse regeling zou moeten komen, waarbij het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zou moeten verhoogd en geïndexeerd worden.
Ik heb hierover met een aantal VOORUIT collega’s een decreet ingediend.

Kienavond VOORUIT Sint-Truiden

VOORUIT Sint-Truiden organiseert opnieuw een kienavond op vrijdag 10 juni 2022 in het parochiaal centrum Melveren, Melveren-Centrum 60.

Kom gerust langs om te kienen of gewoon om iets te drinken”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Eerste inspraakmoment ‘Denk mee over klimaatoplossingen’ achter de rug

“Op maandag 16 mei 2022 is het eerste inspraakmoment - een zogeheten hackathon - rond klimaat dat collega Els Robeyns en ikzelf organiseren, doorgegaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Locatie: volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46, Sint-Truiden.

Na korte inleidingen door mijzelf en de VOORUIT-ambassadeurs Michaël Awouters en Lode Pollet werden de aanwezigen in twee groepen opgesplitst”, aldus Ludwig Vandenhove.
Eén groep heeft gewerkt en rond de uitdaging ‘gezonde lucht’, de andere groep rond ‘milieuvriendelijk en betaalbaar vervoer voor iedereen’.

De volgende verkiezingen

De volgende verkiezingen zijn altijd de belangrijkste.

Opiniepeilingen of vorige verkiezingen tellen dan niet (meer), zelfs bij een toenmalige grandioze winst.

Wat een geklungel!

De cd&v-Open Vld-N-VA meerderheid in Sint-Truiden slaagt er maar niet in om de taksen te heffen op de eroshuizen in Sint-Truiden.

Wat een geklungel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik ben er in mijn periode als burgemeester altijd in geslaagd om deze belastingen te heffen. Bovendien heb ik steeds een goede relatie met de sector en de uitbaters gehad.
Nu volgt er (gerechtelijke) procedure op procedure.

Wereld Sociaal Werk dag 2022

Op maandag 16 mei 2022 ben ik ‘op stap geweest’ met sociaal werker Eddy Wintmolders van vzw STEBO (Steunpunt Buurt Opbouwwerk), ondernemend voor de samenleving.

In het kader van de Wereld Sociaal Werk dag 2022 krijgen politici de kans om kennis te maken met het terreinwerk van een sociaal werker”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wegens een te drukke agenda had ik deze ontmoeting enkele keren moeten uitstellen, maar op maandag 16 mei 2022 was het zover.

Tentoonstelling Ri Coëme

Tot eind mei 2022 loopt in de Zoutkist, het lokaal van de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden, Tiensevest 25 in Sint-Truiden een overzichtstentoonstelling van Ri Coëme.

Sonja en ik woonden de officiële opening van de expositie bij op vrijdag 13 mei 2022.

Meryame Kitir in Sint-Truiden

Op zondag 15 mei 2022 bracht federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir een bezoek aan de stad Sint-Truiden.

Een delegatie van VOORUIT Sint-Truiden vergezelde haar. Ook federaal parlementslid en burgemeester van Herk-De-Stad Bert Moyaers was een gedeelte aanwezig.

Pagina's