mei 2022

Dag van de Zorg

Op zondag 15 mei 2022 was het ‘Dag van de Zorg’.

Tijdens die dag zijn er heel wat zorg- en welzijnsinstellingen geweest, die hun deuren opengegooid hebben met de bedoeling de bevolking nader kennis te laten maken met hun werking.

‘Ik heb het allemaal zelf gedaan’

Ik vind het vreselijk als mensen zeggen: ‘Ik heb het allemaal zelf gedaan’. Dan denk ik: nee, dat is niet zo, je vergeet de mensen die je aan de zijlijn gesteund hebbenOf zij die belastingen betaald hebben.

Nieuwsbrief nr. 136

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Verpaarding (landbouw)gronden: een probleem

Vlaanderen, met de hoge bevolkingsdichtheid, kampt met een tekort aan (landbouw)gronden.
De hoeveelheid grond, die oneigenlijk wordt ingenomen door paarden, wordt daarbij vaak als een probleem gezien.

Maar hoe groot is dat probleem van de zogeheten verpaarding?, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

“Door een nieuwe Europese regelgeving qua verplichte registratie zouden we binnenkort meer zicht moeten krijgen op de hoeveelheid grond, die wordt ingenomen door paarden in Vlaanderen.

Parkeerregeling sportcomplex Sint-Pieter: VOORUIT tevreden!

Het autonoom gemeentebedrijf TRUPARC (Sint-Truiden) heeft beslist dat er kortelings twee uur gratis kan geparkeerd worden door alle sporters in het sportpark en alle gebruikers van het zwembad.
Nadien moet er één euro per uur betaald worden.

Dat is precies wat ik al enkele malen voorgesteld heb tijdens gemeenteraden en vergaderingen van het autonoom gemeentebedrijf TRUPARC”, zegt gemeenteraadslid Eddy El Herbouti. “We zijn dan ook tevreden als VOORUIT met dit compromis.”

The Big Shift in Sint-Truiden

“Op maandag 15 mei 2022 krijgt u de kans om mee vorm te geven aan de VOORUIT-voorstellen rond klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Kom mee debatteren met collega Els Robeyns en mijzelf”. 

Stadslandbouw

In Vlaanderen dient er, ondanks onze relatief beperkte oppervlakte, meer aandacht te komen voor stadslandbouw.

Waarom niet traditionele parken of de toekomstige landschapsparken combineren met voedselproductie? Wat in Montpellier (Frankrijk) of Barcelona (Spanje) kan, moet ook in kleinere Vlaamse steden kunnen.

‘De rit naar het slachthuis is het nieuwe pijnpunt’

Dat is de titel van een artikel in de krant ‘De Standaard’ van maandag 9 mei 2022.

“De bijdrage is gebaseerd op een schriftelijke vraag van mij aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts over inbreuken op het dierenwelzijn in en rond slachthuizen en bij het vervoer ernaartoe”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

8 mei: een officiële feestdag!

Ik steun de oproep van de ‘8 mei-coalitie’ (met vakbonden en middenveldorganisaties) om van 8 mei een officiële feestdag te maken.

8 mei is de dag van de bevrijding, de dag waarop in 1945 nazi-Duitsland capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde. (1)

Met de toenemende verrechtsing is de boodschap actueler dan ooit.

“Dag van de Mijnwerker”

Op zaterdag 7 mei 2022 organiseerde de Vriendenkring van de Kempische Steenkolenmijnen (KS) voor de eerste maal de “Dag van de Mijnwerker” op het nieuwe ‘Mijnwerkersplein’ in Houthalen-Helchteren (achter Greenville en de vroegere steenkoolmijn en hoofdzetel van KS).

Er waren om en bij de 6 000 mensen aanwezig, waaronder Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Laurent.

‘Maai Mei Niet’

“Sonja en ik doen ook dit jaar mee aan de actie ‘Maai Mei Niet’ van het weekblad Knack”, zegt Ludwig Vandenhove. “Sedert vorig jaar hebben we onze tuin ook wat meer laten verwilderen.

Private tuinen beslaan om en bij de 10% van de oppervlakte in Vlaanderen.
In de strijd tegen de klimaatopwarming en voor een gezonde leefomgeving en een gezond milieu kunnen zij een grote rol spelen.

Konijnen en verwaarlozing

“De verwaarlozing van konijnen is een onderschat probleem in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Konijnen mogen nog verkocht worden in winkels en op markten.
Dat maakt dat zogeheten impulsaankopen zich nog veelvuldig voordoen. Bovendien denken de meeste personen en gezinnen dat een konijn een laagdrempelig huisdier is, maar meestal zijn eigenaars niet op de hoogte van de behoeften van een konijn.

‘Denk mee over klimaatoplossingen' tijdens de Haspengouwse inspraakmomenten

In het kader van ‘The Big Shift’ van VOORUIT organiseren de Vlaamse volksvertegenwoordigers Els Robeyns en Ludwig Vandenhove inspraakmomenten -hackathons - in vier Zuid-Limburgse gemeenten. Het thema is ‘Denk mee over klimaatoplossingen’.

“ ‘The Big Shift’ is een eigen participatieproject dat VOORUIT opzet.
Wij nodigen iedereen uit om samen met ons naar oplossingen te zoeken voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving”, aldus Ludwig Vandenhove.

Pagina's