mei 2022

Dansnamiddagen in volkshuis Curieus

De volgende dansnamiddag van S-Plus - en VOORUIT Sint-Truiden gaat door op zondag 5 juni 2022 in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46.

Iedereen is hartelijk welkom”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Bedankt Conner!

“Het was een vol huis tijdens de gespreksavond met VOORUIT voorzitter Conner Rousseau op donderdag 5 mei 2022”, zegt collega Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 135

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

In beslag genomen dieren: niet (te snel) teruggeven!

In een aantal situaties worden in beslaggenomen dieren, die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven en/of die mishandeld worden toch teruggegeven aan de eigenaars.

Onbegrijpelijk!”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Onlangs heeft er zich nog zulk een situatie voorgedaan in Lanaken.
Er werden om en bij de 100 honden in beslag genomen en enkele weken nadien kregen de eigenaars er al een aantal terug.

Milieumaatregelen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Enkele weken geleden is er forse kritiek geweest van een aantal milieuorganisaties hoe de verschillende Europese Unie (EU)-lidstaten het GLB concreet plannen in te vullen.

“De milieusector heeft vooral vragen bij het gebrek aan maatregelen om de natuur- en landbouwgebieden te beschermen en te herstellen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Meer mobiele slachtinstallaties

Het blijkt dat er nog steeds heel wat overtredingen gebeuren tegen het dierenwelzijn in bepaalde slachthuizen en bij het vervoer van dieren ernaartoe.

“Eén van de oplossingen zouden mobiele slachtinstallaties kunnen zijn, die op of dichtbij de landbouwbedrijven zouden kunnen ingeschakeld worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar uit proefprojecten blijkt dat hier weinig interesse voor is omwille van de te hoge economische kost.

Nieuwsbrief VOORUIT Sint-Truiden

De volgende nieuwsbrief van VOORUIT Sint-Truiden is verschenen.

Hieronder vindt u nummer zeven.

Motorcross: elke sport verdient een plaats, maar …

“Op het beperkt aantal locaties, waar zogeheten ‘harde sporten’, zoals motorcross, nog decretaal kunnen, blijkt de omgeving toch van tijd tot tijd klachten te blijven formuleren, ook na het afleveren van de nodige vergunningen met vaak strenge voorwaarden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Stijl

Waar je niet goed in bent, wat je niet kunt bedenken, zelfs de fouten die je maakt, het draagt allemaal bij aan je persoonlijke stijl

Be-Le-Vingen (in Bevingen) geopend

Op zaterdagnamiddag 30 april 2022 werd de tentoonstelling ‘Be-Le-Vingen’ van de vzw Kunst Groen officieel geopend in zaal Bevingen, Bevingen-Centrum 13 in Bevingen (Sint-Truiden).

“Er is veel mediabelangstelling voor ons initiatief”, zegt voorzitter van de vzw Kunst Groen Ludwig Vandenhove.
“Dat is een goede zaak.
Normalerwijze moet dat de komende weken en maanden heel wat publiek opleveren voor het dorp Bevingen en voor de natuurwandeling in Straeten (Bevingen) en in de vallei van de Cicindria.”

Weer ontoereikend antwoord!

“Het is al dikwijls gebleken dat Vlaanderen niet of veel te weinig beschikt over cijfers rond dierenwelzijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hoe kan er nu sprake zijn van een goed en gecoördineerd beleid als er onvoldoende cijfers en gegevens zijn?
Elk beleid dat zichzelf ernstig neemt, moet vertrekken vanuit een goede analyse
.

Akkoord, er zijn de laatste jaren veel inspanningen gebeurd qua dierenwelzijnsbeleid in Vlaanderen, maar het kan nog heel wat beter.

‘Onze’ rode feestdag

“1 MEI blijft de feestdag van ons Socialisten, niemand kan ons die afnemen.
De geschiedenis heeft zijn rechten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Conner komt naar Sint-Truiden

“Op donderdag 5 mei 2022 is het zover: VOORUIT voorzitter Conner Rousseau komt naar Sint-Truiden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

U zal/wil er toch ook bij zijn!

 

Pagina's