‘Onder Ons’ op bezoek bij Ludwig Vandenhove

De groep ‘Onder Ons’ bracht op vrijdagnamiddag 20 september 2013 een bezoek aan gedeputeerde Ludwig Vandenhove in het provinciehuis, Universiteitslaan 1 in Hasselt.

‘Onder Ons’ is een groep van kansarmen, die allerlei activiteiten doet en op die manier uit de kansarmoede probeert te geraken via de methodiek van het opbouwwerk.
Het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO) vzw ondersteunt deze werking actief.

Het was een prettig weerzien”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Een horizontale aanpak van (kans)armoede over alle beleidsdomeinen heen was één van de prioriteiten in mijn 18-jarige periode als burgemeester van Sint-Truiden.
De groep ‘Onder Ons’ was daarin een bevoorrechte partner.

Het was een informeel gesprek bij een drankje en een stukje taart over de actuele situatie in Sint-Truiden en hoe ik als gedeputeerde de werking van ‘Onder Ons’ zo veel mogelijk kan blijven ondersteunen.

Wil uw organisatie of vereniging ook het provinciehuis bezoeken?
Bel 011 23 70 38 of mail naar ludwig.vandenhove@limburg.be om de aanvraag in gang te zetten.

 

Zie ook Fototentoonstelling ‘Onder Ons’ van 06-09-2012, Senioren Duras bezoeken provinciehuis in Hasselt van 02-05-2013 en  sp.a Sint-Truiden bezoekt provincie van 27-09-2013 op deze website.